S radosťou využívam príležitosť touto cestou vám, čitateľom Slova, priblížiť, čo je obsahom víkendu pre manželov Manželstvo misia možná (MMM). Je to predovšetkým možnosť zastavenia sa, oddychu, spoločného času prežitého v intímnosti s Bohom aj medzi sebou ako manželia.

Napriek súčasným trendom predstavovať manželstvo ako prežitok, ako niečo, čo sa dnes už nedá žiť, dokonca ako niečo neprirodzené, kým hriech je predstavovaný ako neoddeliteľná súčasť života a zameranosť na materiálne hodnoty – zárobok, auto, dom, splácanie pôžičky… sa stáva prekážkou ozajstného manželského a rodinného života, túžbou srdca a víziou tímu slúžiaceho na tomto víkende je predstaviť manželstvo ako stále aktuálnu ponuku Boha pre človeka prežiť požehnaný, radostný a láskyplný vzťah. Témy ohlasované počas víkendu vychádzajú z Božieho slova a náuky Cirkvi spísanej v Katechizme Katolíckej cirkvi a v cirkevných dokumentoch. Vystavením sa týmto pravdivým zdrojom poznania, o čom manželstvo vlastne je, sa prežíva očisťujúca skúsenosť a rozptýlenie utvoreného nánosu klamstva o tom, čo manželstvo nie je.

Počas celého víkendu slúžia manželské páry manželským párom. Umožňuje to ku každej téme doložiť osobnú skúsenosť svedectvom prežívania vlastného manželstva a rodiny. Tým sa do víkendového času dostáva silný náboj vzájomnej inšpirácie a povzbudenia.

Božie slovo funguje aj dnes a Božie plány s nami sú aktuálne. To vytvára priestor nielen na vypočutie, ale aj na rozhodnutia nielen zmeniť to, čo je nesprávne a zlé, ale aby aj to, čo je dobré, mohlo byť ešte lepšie.

Boh má túžbu naplniť náš život hojným, chutným ovocím Svätého Ducha: „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.“ (Gal 5, 22 – 23a)

Na kurze Manželstvo misia možná má miesto božská liturgia, osobný čas s Bohom, spoločný modlitebno-chválový čas, príhovorné modlitby, sviatosť zmierenia… A tieto spomínané skutočnosti majú ten najvýznamnejší vplyv na to, že z takto prežitého víkendu manželia odchádzajú oslobodení a rozhodnutí žiť svoje manželstvo ako novú dimenziu Božieho kráľovstva už tu na zemi, ako o tom hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi v článku 1615: „Keďže [Ježiš] prišiel znovu nastoliť prvotný poriadok stvorenia narušený hriechom, on sám dáva silu a milosť žiť manželstvo v novej dimenzii Božieho kráľovstva.“

Božie slovo, ktoré sú manželia povzbudzovaní používať ako „modlitebnú knižku tretieho tisícročia“ (z príhovoru sv. Jána Pavla II.), je tým obnovujúcim, čo môžeme nechať na seba vplývať.

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12, 2)

Žiť manželstvo v spojení s Bohom znamená očakávať, že nemožné sa stáva možným. Láska, vernosť, pokoj, radosť nielen na Vianoce, ale na každý deň.

Slúžiaci tím sa už teraz teší na stretnutie s vami.

Peter Maretta

PS: Aj tu platí: lepšie jedenkrát vidieť a zažiť, ako stokrát počuť. J

Svedectvá

Boh koná a chce nás uzdravovať v každej oblasti: duchovnej, duševnej i telesnej. Dôkazom toho sú aj svedectvá účastníkov:

„Ahoj, chcem vám svedčiť o uzdravenom kolene. V pondelok som pracoval celý deň na poli s traktorom a na svoje prekvapenie som nepociťoval žiadnu bolesť pri stláčaní spojky. Vďaka ti, Pane! Vďaka vašim prednáškam som zistil, že doteraz som robil všetko opačne. Najprv som ja zo svojej vôle niečo začal a potom som prosil Boha, aby do toho vstúpil a vyriešil to tak, ako chcem ja, ale teraz už viem, že najprv sa mám pýtať: ,Pane, čo chceš ty, aby som robil?‘ Zároveň sa mi vybavili v pamäti situácie z minulosti, keď som bol v úzkych a nevedel som, ktorým smerom sa vydať. Poprosil som Boha, aby mi nejako naznačil alebo mi poslal niekoho do cesty, kto by mi poradil, a Pán ma vypočul .“ (Jano)

„Sme manželmi dvadsiaty štvrtý rok a prešli sme mnohými ťažkými krízami. Vďaka Norkovi a Braňovi sme sa dostali na Sigord a odvtedy sa naše životy a náš spoločný život úplne zmenil. Sme šťastnejší a problémy riešime úplne inak.“ (Ľubko a Gitka)

„Boh je veľký, od dnes som zamestnaný ako projektový manažér v MTS Krivá. O tejto práci som sa bál čo i len snívať. Je to neskutočné. Boh mi dal prácu a všetko pridal v maximálnej hojnosti. Všetkým vám ďakujem za modlitby a podporu.“ (Ivo)

„Túto víkendovku – Manželstvo misia možná (2) by som nazvala pokojnejšou, racionálnejšou, takou, ktorá nevyvolala veľký emočný bum a vzplanutie, ktoré vyhasne pri prvom probléme, ale pomohla a utvrdila ma v tom, že Boh mocne koná, že je tu, že vidí a počuje moje volanie, že sa stará do najmenších detailov, že nás chráni, že mu tak veľmi na nás záleží, že ide od Srdca k srdcu.“ (Andrea)

Článok bol uverejnený v gréckokatolíckom časopise Slovo 14/2016.