V roku 2008 vzniklo v bývalom areály SOU-lesnického na Sigorde gréckokatolícke Centrum pre rodinu. Už vyše 12 rokov fungujeme v priestoroch bývalej školy a navštívilo nás množstvo manželských párov, ale aj jednotlivcov.

Po 12 rokoch sme sa rozhodli v centre realizovať výmenu okien, ktoré sú už aj s technického hľadiska nevyhovujúce, keďže ich osadenie spadá ešte do čias výstavby školy. Samotný projekt sme rozdelili do dvoch etáp. Na prvú etapu sme tohto roku získali aj finančnú podporu od predsedu PSK v hodnote 4.000 EUR. Vďaka tejto podpore a vlastnému vkladu sa uskutoční výmena okien v ubytovacej časti na druhom poschodí a niekoľko okien na prvom poschodí.

Aj týmto sa chceme poďakovať všetkým darcom a predsedovi PSK Milanovi Majerskému za ich podporu. Druhú etapu výmeny okien by sme radi uskutočnili v priebehu jedného alebo dvoch rokov, na ktorú potrebujeme zabezpečiť finančné prostriedky. Výmena jedného okna v rámci druhej etapy stojí cca 450 EUR bez prác. Ak by niekto z vás chcel podporiť Centrum aj takouto formou, “darovaním okna”, može tak urobiť formou daru na účet centra (SK58 1100 0000 0026 2521 2213) a do správy pre prijímateľa uveďte “dar na okno”.

 

Projekt je podporený z rozpočtu PSK