Akcie pre snúbencov a manželov:

Kurz Rút

Pre mnohé kresťanské manželstvá je predmanželská príprava (náuky) jediným zdrojom z ktorého čerpali poznanie o Božom pláne pre svoje manželstvo. Bolo to však ešte pred samotným manželstvom.

Kurz Samuel

Sväté písmo nám odkrýva príbeh o starozákonnom kňazovi Hélim, ktorému bol do výchovy zverený chlapec menom Samuel, ktorý sa pod jeho vplyvom stal veľkým Božím mužom.

Kurz MMM

Kurz pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a  porozumenie. Víkend je pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný Kubín.

Manželské večery

 Kurz Manželské večery je určený pre všetky manželské  páry, ktoré si chcú vybudovať pevný a trvalý  vzťah, chcú svoje manželstvo zlepšiť, alebo prechádzajú  náročným obdobím. Kurz manželské večery tvorí osem stretnutí a každé stretnutie sa venuje samostatnej téme.

Kurz prípravy na manželstvo

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Kvalitnú prípravu.

 Kurz Billingsovej ovulačnej metódy

Billingsová ovulačná metóda bola rozvinutá Johnom a Evelyn Billingsovcami v spolupráci s Mauricom Catarinichom v austrálskom  Melborne. Táto metóda učí rozpoznávať plodné obdobie menštruačného cyklu podľa pocitu z prítomnosti hlienu ….

Akcie pre celú rodinu:

Rodinné tábory

Centrum pre rodinu pravidelne organizuje rodinné tábory počas letných a jarných prázdnin. Počas letných prázdnin je to jeden tábor v mesiaci júl a jeden v auguste. V rámci programu prázdninového týždňa  …

Rodinné sv. liturgie

S pravidelnosťou raz v mesiaci Vás pozývame na Rodinnú nedeľnú Sv. liturgiu v našej Centrovej kaplnke. Počas nedeľňajšieho dopoludnia ponúkame program pre celú rodinu, manželov aj deti. Rodinná sv. liturgia začína vždy o …

Deň rodiny

Posledné roky sa Centrum pre Rodinu zapojilo do projektu Dňa rodiny organizovanom okolo 1. júna. Každoročne je tu samostatne pripravený program pre deti a potom pre rodičov. Popri hlavnom programe sú pripravené aj sprievodné podujatia.

Ďalšie aktivity centra:

Kurz Nový život

Na tento kurz je pozvaný každý, kto sa túži nanovo narodiť  vo Svätom Duchu, obnoviť svoj vzťah s Ježišom a Cirkvou. Počas krátkeho víkendu konania kurzu môže človek získať poznanie o pravdách viery …

Seminár o prorockých daroch

Hosťom je Brandon McCauley s manželkou Angelou, ktorý má prorocký dar a už viedol niekoľko seminárov na Sigorde. Ide o Írsky katolícky manželský pár slúžiaci na viacerých miestach vo svete a aj na Slovensku.

Škola Otcovo srdce

Z dobroty Božej môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo degradovalo v živote človeka, a preto robí útoky na túto dištanciu. …

Rozvedení a nesviatostne sobášení

Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej členovia Cirkvi, hoci z rôznych dôvodov prežívajú bolesť odlúčenia sa od …

Duchovné cvičenia a obnovy

Duchovné cvičenia sú časom, kedy sa človek môže zastaviť v tempe svojho života a učiť sa počúvať svojho Stvoriteľa. Je to čas, počas ktorého máme možnosť vystúpiť na “horu Tábor” a tam byť so svojim Pánom.

Ďalej ponúkame:

  • Farské  výlety rodín
  • Spoločné  výlety rodín
  • Jednodňové pobyty s možnosťou stravy (pikniky, sánkovačky, turistika, športové dni …)
  • Duchovno oddychové víkendy pre rodiny
  • Poradenstvo
  • Modlitby za rodiny a manželské páry
  • Výchovná a výuková činnosť
  • Príprava na manželstvo pre bohoslovcov
  • Prednášky, besedy, semináre, školenia, kurzy, stretnutia