20. septembra 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 15. máj za medzinárodný Deň rodiny. Pri príležitosti tohto dňa OSN povzbudzuje vlády a krajiny, aby venovali pozornosť téme rodina a realizovali pro-rodinné projekty. Prvýkrát sa vo svete pripomínal Medzinárodný Deň rodiny 15. mája 1994 a odvtedy sa dostáva tento deň do povedomia ľudí na celom svete.

Na Slovensku sa Deň rodiny začal pripomínať formou veľkého celoslovenského podujatia od r. 2009. Zorganizoval sa 16. mája 2009 na bratislavskom Námestí SNP a prišlo ho svojou účasťou podporiť niekoľko tisíc ľudí z rôznych miest Slovenska. Nasledovné ročníky Dňa rodiny sa konajú ako celoslovenská koordinovaná akcia v regiónoch Slovenska. V roku 2010 sa Deň rodiny konal za aktívnej účasti miest a obcí na 12 miestach Slovenska a v roku 2011, kedy sa doň zapojilo viac ako 17 miest. Oslava Dňa rodiny chce poukázať na:

 • celospoločenskú hodnotu rodiny (založenú na manželstve muža a ženy) na jej nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí a rozvoji spoločnosti
 • dôležitosť autonómie rodiny
 • dôležitosť princípu subsidiarity – rodičia sú tí, ktorí majú prirodzené právo na výchovu
 • dôležitosť manželstva – manželstvo je pre nás ideálny priestor pre rozvoj dieťaťa, pre
  vzájomnú lásku a dôveru medzi partnermi

Deň rodiny chce povzbudiť:

 • generáciu mladých ľudí k tomu, aby mali odvahu vziať na seba zodpovednosť za seba a svojho budúceho manžela/manželku a deti, ktoré ich vzájomná láska povolá k životu,
 • ľudí, ktorí prežívajú nejaký problém vo svojej rodine k tomu, aby sa nevzdávali a ponúknuť im prostredníctvom jednotlivých pro-rodinných organizácií a duchovnej služby odbornú pomoc.

Deň rodiny chce:

 • verejne manifestovať podporu prirodzenej rodine založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti,
 • apelovať na spoločnosť, aby podporovala rodiny vytváraním dobrých podmienok pre ich každodenný život
 • a v neposlednom rade vytvoriť pre zúčastnené rodiny a jednotlivcov príjemné spoločensko-kultúrne oddychové popoludnie a vzdať im aj takouto formou úctu.

Tento text bol prevzatý z webstránky http://www.denrodiny.sk na ktorej nájdete ďalšie informácie o Dni rodiny.

Naše centrum s pravidelnosťou každý rok pripravuje Deň rodiny okolo 1. júla na Hlavnej ulici v meste Prešov.

Pozri článok o Dni rodiny – 5. júl 2016.

Z Dňa rodiny bola v gréckokatolíckom magazíne natočená reportáž, ktorú si môžete pozrieť tu: