Centrum pre rodinu okrem iných aktivít ponúka aj duchovné cvičenia a duchovné obnovy.  Sú to najmä: