Ako vybudovať zdravé manželstvo, ktoré trvá navždy?

Kurz Manželské večery je určený pre všetky manželské  páry, ktoré si chcú vybudovať pevný a trvalý  vzťah, chcú svoje manželstvo zlepšiť, alebo prechádzajú  náročným obdobím. Je to dobrá investícia do manželstva, ktoré je vystavené mnohým útokom tejto doby. Kurz je určený pre manželské páry, ktoré sa rozhodli svoje manželstvo nielen nejako prežiť, ale žiť ho naplno.

Kurz spočíva v cykle ôsmych stretnutí raz do týždňa vo večerných hodinách. Každé stretnutie začína večerou v príjemnom prostredí, po ktorej nasleduje prednáška. Počas prednášky (alebo po prednáške) majú manželia príležitosť sa spolu porozprávať na tému večera, ako aj o dôležitých otázkach, na ktoré v rýchlosti bežného dňa nie je čas. Všetko prebieha v intímnom prostredí a priateľskej atmosfére. Súkromie každého páru je rešpektované a skupinová diskusia príp. skupinové delenia nie sú súčasťou kurzu. O svojom vzťahu manželia nemusia nikomu ďalšiemu nič hovoriť.

Kurz je založený na kresťanských princípoch a veľmi prospeje všetkým manželským párom. Témy večerov sú:

  • vybudovať pevné základy
  • umenie komunikácie
  • riešenie konfliktov
  • sila odpustenia
  • rodičia a svokrovci
  • dobrý sex
  • láska v akcii
  • slávnostná večera
Viac o kurze Manželské večery sa môžete dozvedieť na www.manzelskevecery.sk
Tento kurz, ak nás o to požiadate, prídeme viesť do vašej farnosti, alebo spoločenstva. V takomto prípade je potrebných okolo 10 manželských párov. Tento kurz sme okrem centra viedli už vo viacerých farnostiach ako Stará Ľubovňa, Prešov, Ľutina, Abranovce, Okružná a pod.

Web stránka v EN – http://www.themarriagecourses.org/

Video: