Na tento kurz je pozvaný každý, kto sa túži nanovo narodiť  vo Svätom Duchu, obnoviť svoj vzťah s Ježišom a Cirkvou. Počas krátkeho víkendu konania kurzu môže človek získať odpovede na otázky: Kto ma má neustále rád? Kto mi naozaj ubližuje? Kto je jediným rozmotaním mojich problémov? Kto ma môže mnohému  naučiť? Kto na mňa čaká v Cirkvi?

Ponúkame farnostiam a spoločenstvám priestor nášho Centra pre rodinu, pre organizovanie tohto kurzu. Ak by v jednej farnosti nebol dostatočný počet ľudí na tento kurz, môže sa daná farnosť spojiť s ďalšou farnosťou, alebo farnosťami. Termín, v ktorom by ste chceli u nás tento kurz mať, je potrebné dohodnúť vopred s Centrom pre rodinu a s Evanjelizačnou školou sv. Mikuláša – www.evskola.sk.