Sväté pm_img_6624ísmo nám odkrýva príbeh o starozákonnom kňazovi Hélim, ktorému bol do výchovy zverený chlapec menom Samuel, ktorý sa pod jeho vplyvom stal veľkým Božím mužom. Héli mal však aj vlastných synov, ktorých biblia opisuje ako nehanebných hriešnikov, ktorými opovrhovali všetci ľudia a hanbil sa za nich aj sám Héli.

Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením a tým najlepším vychovávateľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlastným deťom. Ide o to, ako neprekaziť Božie zámery s našimi ratolesťami.

Ak cítite že potrebujete v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbudenie, ste pozvaní na kurz Samuel. Podmienkou je mať absolvovaný kurz „Rút“.