Kurz pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a  porozumenie. Počas kurzu budú ohlásené základné pravdy vychádzajúce z Božieho Slova pre manželov. Popri ohlasovaní Božieho Slova, si manželia môžu vypočuť svedectvá tých, ktorí ohlasujú Božie Slovo o tom, ako Boh postupne vstupoval do ich životov a manželstiev a ako si ich viedol. Je tu tiež priestor na modlitby za manželov, ale aj čas na zdieľanie. Víkend je pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný Kubín.

Ponúkame dva kurzy MMM a to MMM1 a potom na neho nadväzujúci MMM2. Podmienkou účasti na MMM2 je účasť na MMM1