m_img_9869S pravidelnosťou raz v mesiaci Vás pozývame na nedeľnú Rodinnú sv. liturgiu v našej Centrovej kaplnke. Počas nedeľňajšieho dopoludnia ponúkame program pre celú rodinu, manželov aj deti.

Rodinná sv. liturgia začína vždy o 9.00 hod. Pred sv. liturgiou ponúkame manželom ale aj deťom možnosť prijatia sviatosti zmierenia. Ak sa rozhodnete prísť na sv. liturgiu a prijať sviatosť zmierenia, môžete nás kontaktovať aj vopred telefonicky.

Sv. liturgia je zameraná na rodinu, čo znamená že homília je adresovaná a prispôsobená hlavne deťom. Po sv. liturgii je liturgická modlitba za všetky prítomne deti. Počas liturgie sa tiež modlíme za jednotlivé úmysly rodín. Po skončení sv. liturgie ponúkame modlitbu chvál (najprv krátko pre deti) pre manželov. Počas modlitby chvál majú deti svoj program, prípadne môžu využiť ponúkané atrakcie centra. Modlitba chvál je zakončená modlitbou príhovoru pre manželov ale aj jednotlivcov, ktorí o ňu prejavia záujem.

Keďže sa centrum nachádza v prírode, po sv. liturgii je možnosť opekačky, prípadne grilovačky, spoločného výletu do okolitej prírody, alebo rodinnej turistiky. Ak máte menšie deti, je tu možnosť  stráviť s nimi čas na preliezkach.