Seminár ponúkame pre aktívnych členov spoločenstiev a pre aktívnych veriacich vo farnosti.

Hosťom je Brendon McCauley s manželkou Angelou, ktorý má prorocký dar a už viedol niekoľko seminárov na Sigorde. Ide o Írsky katolícky manželský pár slúžiaci na viacerých miestach vo svete a aj na Slovensku. Kurz o prorockých daroch sa dotýka daru proroctva a používania tohto daru v cirkvi. Taktiež sa dotkne výkladu biblických snov a vízii. Počas kurzu bude priestor na individuálne poradenstvo a modlitby, prednášky o prorockých daroch, ako aj chvály a priestor na to, ako slúžiť týmto darom.