Akcie pre snúbencov a manželov:

Kurz Rút

Pre mnohé kresťanské manželstvá je predmanželská príprava (náuky) jediným zdrojom z ktorého čerpali poznanie o Božom pláne pre svoje manželstvo. Bolo to však ešte pred samotným manželstvom.    Čítaj viac …

Kurz Samuel

Sväté písmo nám odkrýva príbeh o starozákonnom kňazovi Hélim, ktorému bol do výchovy zverený chlapec menom Samuel, ktorý sa pod jeho vplyvom stal veľkým Božím mužom.   Čítaj viac …                           

Kurz MMM

Kurz pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a  porozumenie. Víkend je pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný Kubín.    Čítaj viac …

Manželské večery

 Kurz Manželské večery je určený pre všetky manželské  páry, ktoré si chcú vybudovať pevný a trvalý  vzťah, chcú svoje manželstvo zlepšiť, alebo prechádzajú  náročným obdobím.     Čítaj viac …

Kurz prípravy na manželstvo

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Kvalitnú prípravu.    Čítaj viac …

 Kurz Billingsovej ovulačnej metódy

Billingsová ovulačná metóda bola rozvinutá Johnom a Evelyn Billingsovcami v spolupráci s Mauricom Catarinichom v austrálskom  Melborne. Táto metóda učí rozpoznávať plodné obdobie menštruačného cyklu podľa pocitu z prítomnosti hlienu ….    Čítaj viac …

Akcie pre celú rodinu:

Rodinné tábory

Centrum pre rodinu pravidelne organizuje rodinné tábory počas letných a jarných prázdnin. Počas letných prázdnin je to jeden tábor v mesiaci júl a jeden v auguste. V rámci programu prázdninového týždňa  …     Čítaj viac …

 Rodinné sv. liturgie

S pravidelnosťou raz v mesiaci Vás pozývame na Rodinnú nedeľnú Sv. liturgiu v našej Centrovej kaplnke. Počas nedeľňajšieho dopoludnia ponúkame program pre celú rodinu, manželov aj deti.    Čítaj viac …

 Deň rodiny

Posledné roky sa Centrum pre Rodinu zapojilo do projektu Dňa rodiny, ktorý organizuje v meste Prešov okolo 1. júna. … Čítaj viac …

 

Ďalšie aktivity centra:

Kurz Nový život

Na tento kurz je pozvaný každý, kto sa túži nanovo narodiť  vo Svätom Duchu, obnoviť svoj vzťah s Ježišom a Cirkvou. Počas krátkeho víkendu konania kurzu môže človek získať …     Čítaj viac …

Seminár o prorockých daroch

Hosťom je Brandon McCauley s manželkou Angelou, ktorý má prorocký dar a už viedol niekoľko seminárov na Sigorde. Ide o Írsky katolícky manželský pár slúžiaci na viacerých miestach vo svete a aj na Slovensku.    Čítaj viac …

Škola Otcovo srdce

Z dobroty Božej môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo degradovalo v živote človeka, a preto robí útoky na túto dištanciu. …     Čítaj viac …

Rozvedení a nesviatostne sobášení

Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej členovia Cirkvi, hoci z rôznych dôvodov prežívajú bolesť odlúčenia sa od …    Čítaj viac …

Duchovné cvičenia a obnovy

Medzi aktivity Centra pre rodinu patrí aj organizovanie duchovných cvičení …..    Čítaj viac …

Ďalej ponúkame:

  • Farské  výlety rodín
  • Spoločné  výlety rodín
  • Jednodňové pobyty s možnosťou stravy (pikniky, sánkovačky, turistika, športové dni …)
  • Duchovno oddychové víkendy pre rodiny
  • Poradenstvo
  • Modlitby za rodiny a manželské páry
  • Výchovná a výuková činnosť
  • Príprava na manželstvo pre bohoslovcov
  • Prednášky, besedy, semináre, školenia, kurzy, stretnutia