[:sk]

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

[:en]V archíve si môžete pozrieť aké akcie a aktivity boli pripravované Centrom pre rodinu. Archív začíname tvoriť augustom 2016.

Rodinná sv. Liturgia

V nedeľu 11.9.2016 o 9:00 hod. sa v centre pre rodinu slávila rodinná sv. Liturgia. Pol hodinu pred sv. Liturgiou boli kňazi k dispozícii na sviatosť zmierenia. Na sv. Liturgii bola homília zameraná pre deti prítomne v centrovej kaplnke. Myšlienka homílie bola z nedeľného evanjelia “Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.” (Mt 15,24) Na základe týchto slov o. Jozef poukázal deťom na to, že Ježiš je ten, ktorému záleži na každom z nás a On prišiel, aby nás hľadal a priviedol do domu nebeského Otca. Po sv. liturgii už tradične nasladovala modlitba za deti a po nej chvály a modlitby. Modlitba chvál bola zakončená modlitbou príhovoru za tých, ktorí o ňu prejavili záujem.

Kurz Samuel

V čase od 9.-11.9.2016 sa v centre pre rodinu na Sigorde konal kurz Samuel o výchove deti pod vedením o. Jozefa Marettu. Na kurze sa zúčastnilo 14 manželských párov. Manželom sa počas kurzu postupne odkrýval Boží plán, ktorý má Boh z ich deťmi. Počas jednotlivých prednášok a aktivít rodičia a manželia počuli o biblických princípoch výchovy a Božom pohľade na výchovu deti. Postupne počas kurzu od piatku večera do nedeľe obeda sa prešli jednotlivé obdobia dieťaťa a poukázalo sa na dôležité body výchovy v týchto obdobiach.

Víkend pre slúžiace manželské páry na kurze KPM a Rút

Prvý septembrový víkend od 2. – 4.9.2016 v centre pre rodinu na Sigorde patril manželským párom, ktoré do centra prichádzajú slúžiť na kurz Prípravy na manželstvo (KPM) a kurz Rút. Počas víkendu sa hodnotili predošle kurzy na ktorých manželia slúžia, pracovalo sa na ich zkvalitnení a vytvoril sa kalendár kurzov na budúci rok 2017. Popri pracovných stretnutiach manželia mohli tento čas prežiť aj so svojími rodinami a v prehlbovaní vzťahov medzi služobníkmi.

Rodinný tábor

V čase od[:]