Kurz Rút

Víkend 26. – 28.1.2018 patril kurzu Rút pre manželov. Počas kurzu si mohli prítomné manželské páry vypočuť prednášky, ktoré im odkrývali Boží plán s manželstvom. Manželia mohli cez pripravený program zažiť obnovu svojho manželstva a vnímať ako Boh uzdravuje a znova napĺňa ich manželstvo vzájomnou láskou. Kurzu sa zúčastnilo 19 manželských párov.

Rodinná sv. liturgia

V nedeľu 14.1.2018 o 9:00 hod. sa v Centre pre rodinu slávila rodinná sv. liturgia. Počas sv. liturgii bola homília zameraná pre deti prítomné v centrovej kaplnke. O. Jozef v homílii vychádzal z nedeľného evanjelia, ktoré nám rozprávalo príbeh o Zachejovi. O. Jozef poukázal na to, že Boh je plný prekvapení. Ježiš prekvapil Zacheja, keď sa na neho pozrel a vstúpil do jeho domu, aby ho svojou prítomnosťou posvätil. A to je to, čo Ježiš robí aj dnes. Cez mnohé prekvapenia chce vstúpiť do našich domovov a posvätiť ich. Po sv. liturgii už tradične nasladovala modlitba za deti a po nej chvály a modlitby príhovoru. Po sv. liturgii prítomným veriacim bola ponúknuta možnosť požehnania a posvätenia áut.

Formačno – relaxačné stretnutie tímov kurzu KPM a kurzu Rút 

Dňa 4 – 7. januára 2018 sa v CPR na Sigorde uskutočnilo pracovno – relaxačné stretnutie tímov z kurzu Prípravy na manželstvo a kurzu Rút. Stretnutie sa začalo vo štvrtok sv. liturgiou, večernými modlitbami a zdieľaním. Počas víkendu bol priestor na pracovné stretnutia, kde sa riešili aktuálne otázky kurzov, ale aj na spoločnú vychádzku, spoločenské hry, rodinné stretnutia, rozhovory a modlitby za rodiny. 

Začiatok Jubilejného roka 2018 Prešovskej archieparchie

Na sviatok Obrezania Pána 1. januára 2018 sa v našej archieparchii začal Jubilejný rok, počas ktorého budeme sláviť niekoľko výročí. V CPR na Sigorde sme tento rok začali eucharistickou modlitbou o 9.00 hod. po ktorej nasledovala sv. liturgia sv. Bazila Veľkého. Počas liturgie sa čítal pastierský list vladyku Jána Babjaka SJ, k začiatku Jubilejného roka 2018.