V roku 2008 vzniklo v bývalom areály SOU-lesnického na Sigorde gréckokatolícke Centrum pre rodinu. Už vyše 13 rokov fungujeme v priestoroch bývalej školy a navštívilo nás množstvo manželských párov, ale aj ...
Naše Centrum pre rodinu na Sigorde organizuje počas roka rôzne podujatia a aktivity zvlášť pre manželské páry a rodiny. Niektoré akcie sa organizujú u nás v Centre pre rodinu na Sigorde, ale ...

Transfúzia povolania

17 okt, 2016
Vzhľadom na celospoločenskú situáciu na Slovensku, ktorá do určitej miery kopíruje aj vývoj a zmeny v sociálnom správaní obyvateľov Európy, zvyšujúci sa počet rozvodov, keď sa často ako dôvod uvádza nepoznanie partnera a nedostatočná ...
S radosťou využívam príležitosť touto cestou vám, čitateľom Slova, priblížiť, čo je obsahom víkendu pre manželov Manželstvo misia možná (MMM). Je to predovšetkým možnosť zastavenia sa, oddychu, spoločného času prežitého v intímnosti ...

Seminár Otcovo srdce

5 okt, 2016
Boh si rád používa nenápadných ľudí a nečakané okolnosti na to, aby otvoril veľké dvere a začal obrovské dielo. A tak to bolo aj v prípade seminárov Otcovo srdce na Slovensku, ktoré sa za ostatné roky stali veľmi ...

O kurze Rút

20 aug, 2016
Ako chlapec som mal o osem rokov staršieho kamaráta. Keď sa ženil, bol som vo veku, kedy chlapec dievčatá ani problémy s láskou vôbec nerieši. No jedna udalosť z toho ...

Deň rodiny v Prešove

20 aug, 2016
V nedeľu 5. júna 2016 popoludní sa na Hlavnej ulici v Prešove už po siedmy krát organizoval Deň rodiny. Organizátorom bolo gréckokatolícke Centrum pre rodinu na Sigorde a konal sa pod záštitou p. ...