Poukázanie 2 percent v roku 2021

Milí manželia, rodiny, podporovatelia a priaznivci Centra pre rodinu na Sigorde, obraciame sa na Vás s prosbou o podporu Centra pre rodinu na Sigorde, a to formou darovania dvoch percent z dane nášmu centru. Je to forma, ktorou môžete podporiť prácu Centra pre rodinu a pritom Vás to nebude nič stáť. Mnohí z Vás ste zažili Božie požehnanie cez aktivity a prácu centra a vnímate, čo centrum robí pre manželstvá a rodiny. Ak však ste centrum ešte nenavštívili, naša webová stránka Vám prináša informácie o tom, čo robíme a akú činnosť podporíte, ak sa rozhodnete darovať dva percentá z dane Centru pre rodinu na Sigorde.

Tlačivá pre tých, ktorí sú zamestnancami (údaje z vyhlásenie použijú aj právnické osoby a ostatní):

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 (podáva sa v roku 2021)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2020 (podáva sa v roku 2021)

Ako poukázať 2 percenta:

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021 za rok 2020.

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2021 za rok 2020.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.