Poukázanie 2 percent v roku 2024

Milí manželia, rodiny, podporovatelia a priaznivci Centra pre rodinu na Sigorde, obraciame sa na Vás s prosbou o podporu Centra pre rodinu na Sigorde, a to formou darovania dvoch percent z dane nášmu centru. Je to forma, ktorou môžete podporiť prácu Centra pre rodinu a pritom Vás to nebude nič stáť. Mnohí z Vás ste zažili Božie požehnanie cez aktivity a prácu centra a vnímate, čo centrum robí pre manželstvá a rodiny. Ak však ste centrum ešte nenavštívili, naša webová stránka Vám prináša informácie o tom, čo robíme a akú činnosť podporíte, ak sa rozhodnete darovať dve percentá z dane Centru pre rodinu na Sigorde. Dve percenta môžete konkrétne darovať na naše občianske združenie Sigord pre rodinu.

Údaje o združení Sigord pre rodinu,  ktoré potrebujete pri vypĺňaní tlačiva:

 • IČO: 42085314
 • Obchodné meno: Sigord pre rodinu

Tri druhy daňovníkov, ktorí môžu poukázať 2% z daní:

 • zamestnanec – osoba, za ktorú robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ
 • fyzická osobu, ktorá si podáva daňové priznanie sama (živnostníci alebo osoby, ktoré si chcú podať daňové priznanie sami)
 • právnická osoba

Tlačivá k 2% z dane na stiahnutie – za rok 2023 (podáva sa v roku 2024)

Postup na poukázanie 2% z dane

pre zamestnanca

 • Do 14.2.2024  zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane (tlačivo si môžete stiahnuť z tejto stránky), ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Potom zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo si môžete stiahnuť z tejto stránky).
 • Do 30.4.2024 zamestnanec doručí osobne alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie aj Vyhlásenie.
 • Poznámka: Ak zamestnanec vykonával dobrovoľnícku činnosť môže darovať 3% z dane a to vtedy, ak v rámci tejto dobrovoľníckej činnosti odpracoval viac ako 40 hodín. Vtedy môže požiadať organizáciu, u ktorej vykonával dobrovoľnícku činnosť o potvrdenie, ktoré priloží k vyhláseniu.
 • Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2 alebo 3 %. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

pre fyz. osobu, ktorá si DP podáva sama

 • Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.
 • Do 31.3.2024 podá daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska). Toto je termín aj na zaplatenia daňovej povinnosti.
 • Poznámka: Ak zamestnanec vykonával dobrovoľnícku činnosť môže darovať 3% z dane a to vtedy, ak v rámci tejto dobrovoľníckej činnosti odpracoval viac ako 40 hodín. Vtedy môže požiadať organizáciu, u ktorej vykonával dobrovoľnícku činnosť o potvrdenie, ktoré priloží k vyhláseniu.
 • Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2 alebo 3 %. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

pre právnickú osobu

 • Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1% (2%) z dane. V tomto DP vyplní aj údaje o prijímateľovi 2% (údaje sú na našej stránke).
 • 1% (2%) z dane môže poukázať právnická osoba v prípade, že počas roka 2021 až do termínu na podanie DP poskytla finančný dar vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.
 • Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu musí byť aspoň 8 €.
 • V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať DP na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.