Deň rodiny v Prešove

20 Aug, 2016
V nedeľu 5. júna 2016 popoludní sa na Hlavnej ulici v Prešove už po siedmy krát organizoval Deň rodiny. Organizátorom bolo gréckokatolícke Centrum pre rodinu na Sigorde a konal sa pod záštitou p. primátorky ...