Kurz prípravy na manželstvo

Centrum pre rodinu – Sigord

ŠTVRTOK

16:00 – 16:45             Príchod a ubytovanie

17:00 – 18:00              Svätá liturgia

18:00 – 19:45             Večera a Predstavenie kurzu prípravy

19:45 – 20:00             Prestávka

20:00 – 20:30             Zoznamovanie

20:30 – 22:00             Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého                                              manželstva

 

                              PIATOK

07:00 – 08:00             Svätá liturgia + modlitba

08:00 – 08:40             Raňajky

08:40 – 10:10             Ľudská pohlavnosť – sexualita

10:10 – 10:30               Prestávka

10:30 – 12:15               Manželská láska

12:15 – 14:00               Obedňajšia prestávka

 

14:00 – 15:30             Komunikácia v manželstve

15:30 – 15:45             Prestávka

15:45 – 18:00             Film + skupinky

18:00 – 19:00              Večera

19:00 – 20:30             Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy                                                    plánovania rodičovstva

20:30 – 21:00             Prestávka

21:00 – 23:00             Workshop Zodpovedného rodičovstva

SOBOTA

07:00 – 08:00             Spoločná modlitba a rozhovor s Bohom

08:00 – 09:00              Raňajky

09:00 – 10:30             Príprava na rodičovstvo a výchovu detí

10:30 – 10:45             Prestávka

10:45 – 12:45             Kresťanská viera

 

12:45 – 14:30             Obedňajšia prestávka

 

14:30 – 15:45             Životný štýl v rodine – život viery a modlitby

15:45 – 16:00             Prestávka

16:00 – 19:00             Svätá liturgia s témou Kresťanská mravnosť

                                     Modlitba príhovoru a požehnania

19:00 – 20:00             Spovedanie

19:00 – 19:30             Večera

20:00 – 20:30             Adorácia pred najsvätejšou eucharistiou

20:30 – 22:30             Skupinky

 

 

                              NEDEĽA

07:15 – 07:45             Spoločná modlitba a rozhovor s Bohom

07:45 – 08:30              Raňajky

08:30 – 09:30             Sviatosti, sviatosť manželstva

09:30 – 10:00             Prestávka

10:00 – 11:30             Nedeľná sv. liturgia

11:30 – 12:30              Záverečné zhodnotenie kurzu

12:30 – 14:00             Obed