Manželia Vicki a Robert Hoxarovci pochádzajú z anglického Liverpoolu. Majú dve dospelé dcéry a štyri vnúčatá. V čase, keď vlastnili hotel, „Božou náhodou“ sa v ňom konal seminár Otcovo srdce. Táto udalosť zmenila smerovanie ich životov a neskôr sami začali cestovať s touto službou. Postupne sa Slovensko stalo jedinou krajinou, do ktorej sa rozhodli prichádzať a slúžiť tak, že organizuju semináre Otcovo srdce.

Toto hovoria o sebe oni sami:  „Naše životy zmenilo stretnutie s Otcom v roku 2005. Potom ako sme prijali jeho lásku, chceme ju odovzdávať ďalej. Precestovali sme mnohé krajiny Európy, aby sme šírili posolstvo, že Boh je milujúci Otec, ktorý chce, aby jeho deti prijali jeho lásku. Navštívili sme všetky časti Veľkej Británie, Nórsko, Fínsko, Lotyšsko, Poľsko, Chorvátsko a Holandsko.

Vidíme, že sú obnovené vzťahy v rodinách a manželstvách. Srdcia sú uzdravené, keď sa vyrovnáme s bolesťou minulosti. Zlé návyky už viac nemajú silu kontrolovať naše životy. Ľudia sú oslobodení zo závažných problémov ako alkoholizmus či drogová závislosť. Keď ľudia spoznajú, že sú vrúcne milované deti Boha Otca, ich prežívanie života sa zmení. Vyriešia sa problémy s autoritou, odíde pocit osamelosti, napraví sa nízke sebavedomie a udeje sa ešte veľa iných zmien. Sme nesmierne požehnaní ovocím a veľmi povzbudení tým, čo Otec robí na Slovensku. Modlíme sa, aby ste aj vy prežili život premieňajúce stretnutie s vaším milujúcim Otcom.“

Manželia Peter a Terka Marettovci, majú 6 dospelých detí, žijú na Orave a patria do spoločenstva SNE(spoločenstvo novej Evanjelizácie), kde vedúcim je Pavol Strežo. Peter pracuje ako živnostník v obore kovovýroba, manželka je účtovníčka. Spolu so spoločenstvom slúžia aj v Centre pre rodinu na Sigorde manželom víkendovými duchovnými cvičeniami MMM (manželstvo misia možná), ktoré sú zamerané na obnovu vzájomnej jednoty manželov s Bohom, medzi sebou a tiež odovzdávanie viery a výchovu detí.

O sebe napísali: “Za 30 rokov manželstva a služby manželom vidíme, ako veľmi potrebujú manželia vidieť a počuť o tom, že manželstvo sa dá žiť radostne, a že Boh manželstvo vymyslel ako to najlepšie pre človeka. Všetci vnímame, že teraz je najväčší útok na manželstvo, na jednotu a jedinečnosť muža a ženy a o to viac sme ochotní ísť každý mesiac do služby pre manželov a povzbudzovať ich, dvíhať, ukazovať a vovádzať nanovo do toho plánu, ktorý má s nimi Boh.”

František Orlovský vyštudoval medicínu a pracoval na chirurgii v Starej Ľubovni. 18. november 1989 prijal sviatosť manželstva a s manželkou maju štyri deti. V rokoch 1992 a 1999 absolvoval atestáciu prvého a druhého stupňa z chirurgie. Od roku 2002 až do roku 2006, bol primátorom mesta Stará Ľubovňa. Od roku 2007 pracuje ako chirurg v súkromnej ambulancii.

O sebe napísal: “Tridsať rokov pracujem s mladými ľuďmi, pripravujem snúbencov na manželstvo, robím poradenstvo pre manželov s túžbou chrániť každý ľudský život. V organizácii Donum Vitae formujem odborníkov pre ochranu života. 

Ochranu života nechápem ako konfrontáciu tých dobrých s tými zlými, ale ako proces poznávania. Kto raz pozná, že je milovaný a pozná ako sa počne nový život, ten si ho bude aj vážiť. Kto pozná ako sa rodí človek a aké krásne je chrániť vo svojom náručí bezbranné dieťa, ten zatúži v láske dávať seba a bude za život. 

V dnešnej dobe ku nám prichádzajú ideológie, ktoré v mene pochybnej slobody nás chcú obrať o právo rozhodovať sa podľa zodpovedného svedomia. Podporujem a chcem posilňovať výhradu vo svedomí a jej ukotvenie v zákonoch. Bez výhrady vo svedomí sa nám upiera právo vykonávať povolanie v súlade so svojím svedomím.”