Sme vďační za každého z Vás, ktorí na nás myslíte, či už duchovne alebo materiálne. Vďaka Vašim darom a príspevkom sme mohli a môžeme zveľaďovať naše Centrum a spríjemniť a skvalitniť pobyt na kurzoch a akciách Centra tým, ktorí ho navštívia. Prosíme Vás o podporu aj naďalej. Svojím darom podporíte službu manželským párom, rodinám a snúbencom. Pomôžete nám realizovať našu víziu obnovy rodín. Vďaka za každý Váš dar a príspevok. K podpore Centra a našich projektov pozri viac dole.

Pri daroch môžete do poznámky uviesť úmysel Vášho daru. Napr. “Dar na výmenu okien.” a tiež variabilný symbol. Ak použijete QR kód, variabilný symbol aj účel daru sa Vám načíta automaticky. Zadať je potrebné len výšku daru.

Ako náš môžete podporiť?

  1. Zaslaním daru na účet Centra pre rodinu: SK58 1100 0000 0026 2521 2213
  2. Darovaním 2 percent z vaších daní. Bližšie pozri tu.

Výmena okien v budove Centra pre Rodinu

Minulého roku sme vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja a niektorým darcom začali výmenu okien v ubytovacej časti. Tohto roku sme dostali znovu dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja v hodnote 2700 EUR. V ubytovacej časti nám zostanú ešte dve okná a tiež dve okná v detskej miestnosti. Jedno okno (samotné okno, parapetné dosky, práca aj s výmenou) nás stojí 720 EUR. Spolu výmena štyroch okien nás bude stáť 2880 EUR.

Ďalšou etapou výmeny okien po ubytovacej časti je výmena okien v prednáškovej miestnosti. Tu je potrebné vymeniť 5 okien. Predpokladaná cena je 4300 EUR.

Poslednou etapou výmeny sú ostatné okná – sakristia, suterén, kuchyňa, jedáleň.

Ak sa rozhodnete podporiť výmenu okien, nezabudnite uviesť pri platbe variabilný symbol 120 a do poznámky text: Dar na okná. Budeme vďační za každý Váš dar. Pri načítaní QR kódu sa Vám tieto údaje načítajú automaticky.

QR kód s číslom účtu

Rekonštrukcia detského ihriska

Detské ihrisko sa nachádza pred budovou Centra a bolo postavené v roku 2010. V tomto čase potrebuje nutnú rekonštrukciu, nakoľko viaceré jeho drevené časti sú vplyvom počasia poškodené a nevyhovujúce. Preto sme sa rozhodli ho zrekonštruovať.

Ak sa rozhodnete podporiť rekonštrukciu detského ihriska, nezabudnite uviesť pri platbe variabilný symbol 130 a do poznámky text: Dar na detské ihrisko. Budeme vďační za každý Váš dar. Pri načítaní QR kódu sa Vám tieto údaje načítajú automaticky.

QR kód s číslom účtu

Oplotenie centra a vstupná brána

Pri vstupe do Centra by sme v budúcnosti chceli vymeniť bránu, ktorá je už zastaralá a poškodená. Nová železná brána by mala byť elektricky ovládateľná. Popri jej výmene plánujeme aj vymeniť časť oplotenia areálu Centra. Oplotenie je na viacerých miestach poškodené. Projekt a rozpočet sa v tomto čase pripravuje.

Ak sa rozhodnete podporiť oplotenie Centra, nezabudnite uviesť pri platbe variabilný symbol 140 a do poznámky text: Dar na oplotenie Centra. Budeme vďační za každý Váš dar. Pri načítaní QR kódu tieto sa vám údaje načítajú automaticky.

QR kód s číslom účtu

Rekonštrukcia kaplnky

Už dlhšie plánujeme v Centre rekonštruovať kaplnku, aby sa viac priblížila normám východného sakrálneho priestoru. Táto rekonštrukcia by mala obsahovať:

  • novú elektroinštalácia a osvetlenie kaplnky
  • úpravu stropu
  • úpravu ozvučenia
  • zakúpenie ikonostasu a ikon
  • opravu omietok
  • úpravu ústredného kúrenia

Ak sa rozhodnete podporiť rekonštrukciu kaplnky, nezabudnite uviesť pri platbe variabilný symbol 150 a do poznámky text: Dar na rekonštrukciu kaplnky. Budeme vďační za každý Váš dar. Pri načítaní QR kódu sa vám tieto údaje načítajú automaticky.

QR kód s číslom účtu

Zateplenie sokla

Po výmene okien v suteréne, plánujeme zatepliť sokel, cez ktorý je značný únik tepla. Projekt a rozpočet sa pripravuje.

Ak sa rozhodnete podporiť zateplenie sokla, nezabudnite uviesť pri platbe variabilný symbol 170 a do poznámky text: Dar na zateplenie sokla. Budeme vďační za každý Váš dar. Pri načítaní QR kódu sa vám tieto údaje načítajú automaticky.

QR kód s číslom účtu

Dar na Centrum

Ako Centrum robíme rôzne aktivity pre snúbencov, manželov ale aj rodiny. Svojím darom môžete prispieť na rozvoj Centra, alebo na tieto aktivity a rodiny, či na tých, ktorí tu prichádzajú do služby a túto službu vykonávajú bez nároku na odmenu.  Ak sa rozhodnete nás podporiť akýmkoľvek darom bez toho, aby ste určili, na čo tento dar má byť použitý, tak ho použijeme podľa potreby Centra. Ak do poznámky pri dare uvediete konkrétny spôsob použitia, tak ho použijeme podľa Vášho úmyslu.

Pri dare stačí uviesť do poznámky text: Dar na Centrum (alebo uviesť svoj úmysel). Budeme vďační za každý Váš dar. Pri načítaní QR kódu sa Vám číslo účtu a text v poznámke (ktorý môžete potom zmeniť) načíta automaticky.

QR kód s číslom účtu