Spoločenstvo pri CPR Sigord vzniklo z manželských párov, ktoré prichádzali do centra pre rodinu na rôzne kury a aktivity počas ktorých sa ich dotkol Pán a oni mali túžbu ísť ďalej vo vzťahu s Ním. Tieto manželské páry postupne začali slúžiť na jednotlivých kurzoch a akciách centra pre rodinu. Stretávajú sa približne raz za dva týždne na zdieľanie, raz za dva týždne na modlitbu chvál a raz v mesiaci na rodinnú sv. liturgiu po ktorej slúžia modlitbou príhovoru.

Ak by ste mali záujem viac spoznať toto spoločenstvo, pozývame vás na rodinnú sv. liturgiu, ktorá je raz v mesiaci s nasledovným programom: sv. liturgia, požehnanie detí, modlitba chvál, modlitba príhovoru. Termíny rodinných liturgii nájdete na aktuálnej ponuke centra.