Boh si rád používa nenápadných ľudí a nečakané okolnosti na to, aby otvoril veľké dvere a začal obrovské dielo. A tak to bolo aj v prípade seminárov Otcovo srdce na Slovensku, ktoré sa za ostatné roky stali veľmi obľúbenými a vyhľadávanými.

Týmito seminármi už u nás prešli tisícky ľudí – laici, kňazi, rehoľníci. Väčšina z nich prišla na základe svedectva niekoho iného, kto sa na Otcovom srdci zúčastnil a komu prinieslo zlom alebo obrovský posun do jeho života. Tak ako sa evanjelium v ranej Cirkvi od prvých dní šírilo „nákazlivosťou“ a prí- ťažlivosťou autentických svedkov, ktorí nepotrebovali žiadny marketing či reklamu, takisto táto „nákazlivosť“ a príťažlivosť svedkov priviedla na Otcovo srdce už tisícky ľudí hladných po Božej láske a jeho objatí. Zároveň veríme, že tieto semináre idú v aktu- álnej línii toho, čo Svätý Duch dnes v Cirkvi pôsobí. Keď Svätý Otec František vyhlasoval Svätý rok milosrdenstva, túžil nám dať pred oči práve obraz Boha ako milosrdného Otca, ktorý prijíma a uzdravuje všetky deti vracajúce sa domov bez ohľadu na to, v akých „stajniach“ predtým žili.

Winter a Frost

Semináre ľudia na Slovensku poznajú pod viacerými názvami: Father´s Heart, Škola Otcovho srdca či seminár Otcovo srdce. Začiatky celosvetovej služby Father´s Heart (Otcovo srdce) siahajú do sedemdesiatych rokov minulého storočia k dvom mužom: Jackovi Winterovi a Jackovi Frostovi. Boh má evidentne zmysel pre humor: svojou láskou doslova roztopil srdcia mužov, ktorých mená v preklade znamenajú zima a mráz. Títo muži boli takí zasiahnutí zjavením bezpodmienečnej lásky nebeského Otca, že svoj život zasvätili tomu, aby ju odovzdávali ďalej. Dôležitým na tejto ceste bol okamih, keď sa Jack Winter pýtal Boha, ako sa dá táto skúsenosť sprostredkovať ľuďom. Boh ho viedol k tomu, aby sa začal za ľudí modliť v objatí s prosbou: „Otec, nech moja náruč je tvojou náručou“. A ľudia začali v tomto objatí prežívať hlbokú skúsenosť Otcovej lásky, uzdravenia a prijatia. Istá rehoľná sestra nedávno po absolvovaní jedného z týchto seminárov vydávala svedectvo o tom, že toto objatie bolo pre ňu ako kontemplatívna modlitba.

Začiatky na Slovensku

História Otcovho srdca na Slovensku sa začína jednou nenápadnou opatrovateľkou v Anglicku. V roku 2007 sa Katka z Oravy začala starať o Daniela, vnuka manželov Roberta a Vicki de Hoxarovcov. V tom čase boli Robert a Vicki súčasťou európskeho Father´s Heart tímu pod vedením Jeffa Scaldwella. Robert tejto dievčine zo Slovenska veľa rozprával o Otcovej bezpodmienečnej láske a našom synovstve. Ona mu zas rozprávala o sestre Faustíne, Božom milosrdenstve a zjaveniach zapísaných v Denníčku a obaja zistili, že je to rovnaké posolstvo. Katka skontaktovala svojho kňaza na Slovensku a Robert a Vicki dostali prvé pozvanie viesť u nás tento seminár. Písal sa rok 2008 a na prvom Otcovom srdci sa zúčastnilo asi pätnásť ľudí. Pozvania prichádzali aj ďalšie roky a ich počet narastal. Robert a Vicki prichádzali na Slovensko aj spolu s tímom Jeffa Scaldwella, časom však pocítili volanie vyčleniť sa len na službu v našej krajine a viac necestovať po zvyšku Európy. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako prorocké a krátko nato sa nečakane začal zvyšovať počet pozvaní. Tento rok sa na Slovensku uskutoční dvadsaťdva seminárov v rôznych centrách (najmä Sigord a Rodinkovo), mestách a spoločenstvách. V žiadnej inej európskej krajine sa ich neorganizuje takéto množstvo ročne. Boh má zrejme špeciálny zámer s našou krajinou.

Uzdravujúca skúsenosť

 Obsahovo program seminára Otcovo srdce tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za ľudí. Seminár je vhodný pre každého, najmä ľudia s ťažkým rodinným pozadím často prežijú veľký posun a uzdravenie. Tematicky sa začína poukázaním na rozdiel medzi rozumovým pochopením biblických právd a ich zakúsením v srdci. Preklenutie vzdialenosti medzi hlavou a srdcom je vlastne základným prínosom tohto seminára. Mnohí po jeho absolvovaní hovoria, že sa možno nedozvedeli veľa nové- ho, ale že to, čo už vedeli, konečne prešlo aj do ich srdca. Pričom sa tu nesprostredkúva lacný a plytký emocionálny zážitok, ale hlboká skúsenosť prinášajúca uzdravenie neraz i ťažkých zranení. Pretože byť milovaný a prijatý je najhlbšia a existenciálna túžba človeka, a keď nie je naplnená alebo je vyslovene pošliapaná, zanecháva stopy na ľudskom srdci. Priestor sa venuje aj ďalším témam: návrat domov („Príď k Otcovi taký, aký si“), odpustenie („Keď odpúšťaš iným, sám seba vyvádzaš z väzenia“), materské vlastnosti Božieho srdca („Jeho láska je nežná, jemná, utešujúca, privíňajúca“), útecha a falošné útechy („Keď nezažívaš útechu pri Bohu, hľadáš ju na nesprávnych miestach závislostí“), sirotský duch („Ak nevieš, že máš Otca, porovnávaš sa, súťažíš a máš pocit, že nie si dosť dobrý“), identita („Ty si môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie; som na teba hrdý“), synovské srdce („Komu chceš byť synom? Čiu misiu chceš podporovať? Máš synovské srdce voči svojej autorite?“), odvaha byť slabý („Nemusíš všetko zvládnuť sám, keď máš Otca“). Robert a Vicki opisujú ovocie seminára takto: „Vidíme, že sú obnovené vzťahy v rodinách a manželstvách. Srdcia sú uzdravené, keď sa vyrovnáme s bolesťou minulosti. Zlé návyky už viac nemajú silu kontrolovať naše životy. Ľudia sú oslobodení zo závažných problémov ako alkoholizmus či drogová závislosť. Keď ľudia spoznajú, že sú vrúcne milované deti Boha Otca, ich prežívanie života sa zmení. Vyriešia sa problémy s autoritou, odíde pocit osamelosti, napraví sa nízke sebavedomie a udeje sa ešte veľa iných zmien.“

Intimita s Otcom

Okrem seminára Otcovo srdce vedú manželia de Hoxarovci na Slovensku aj druhý seminár – Intimita s Otcom, ktorý je určený pre tých, čo už absolvovali jednotku. Prednášky sú vedené v dvoch tematických líniách: ako počuť Boží hlas a ako žiť medziľudské vzťahy v ich šírke, kráse a komplikovanosti. Na tomto seminári majú účastníci veľa priestoru na tichú modlitbu a rozjímanie nad biblickými textami, ako aj na soakingovú modlitbu (z angl. soaking – nasávanie). Ide o modlitbu, pri ktorej aktivitu nechávame na Boha a my len nasávame jeho prítomnosť, jeho pohľad na nás, počúvame jeho slová, ktoré hovorí alebo spieva nad nami. Intimita s Otcom učí ľudí prichádzať k Bohu v samote a tichu a dovoliť mu, aby uzdravoval ich srdcia v nádhernej blízkosti tohto stretnutia. Na oboch seminároch vyučujú spomínaní zahraniční prednášatelia, ktorí majú okolo seba tím modlitebníkov, v tomto čase už tvorený prevažne Slovákmi. Ide o ľudí, ktorí sami na sebe zažili, ako im Otcovo srdce zmenilo život, a túžia toto posolstvo niesť iným. V tíme sú manželské páry, slobodní, zasvätení aj kňazi. Víziou a túžbou našich duchovných rodičov zo zahraničia je odovzdanie misie domácim služobníkom, ktorí budú časom tento seminár viesť sami.

Obrátenie sŕdc

Vidíme, že ovocím tohto seminára je napĺňanie Malachiášovho proroctva o obrátení sŕdc otcov k synom a synov k otcom (porov. Mal 3, 24). Týka sa to uzdravenia tak vzťahov v rodinách, ako aj vzťahov medzi duchovnými synmi a otcami. Keď zažívame Božie otcovstvo v našich životoch, menia sa aj postoje k našim autoritám a získavame synovské srdce. Preto vždy, keď prichádzame so seminárom Otcovo srdce na územie niektorej diecézy, prosíme o povolenie a požehnanie miestneho biskupa. Chceme prichádzať s postojom: Ako vám môžeme poslúžiť? A tešíme sa z otcovského požehnania viacerých slovenských biskupov. Keďže sa hovorí, že je lepšie raz zažiť, ako stokrát počuť (alebo čítať v časopise), srdečne pozývame všetkých čitateľov na tento seminár. Jeho organizáciu na Slovensku zastrešuje občianske združenie Otcovo srdce pre Slovensko. Viac informácií, kontaktnú adresu, kalendár s termínmi a možnosťou prihlásiť sa na seminár, svedectvá, videá a rozhovory nájdete na stránke: seminarotcovosrdce.sk.

Eva Petrovočová

Článok bol prevzatý z gréckokatolíckeho časopisu Slovo č.16-17/2016.

Viac sa o Otcovom srdci môžete dozvedieť tu.