Formačno – relaxačné stretnutie tímov kurzu KPM a kurzu Rút 05.-08.01.2017

Dňa 5 – 8. januára 2017 sa v CPR na Sigorde uskutočnilo pracovno – relaxačné stretnutie tímov z kurzu Prípravy na manželstvo a kurzu Rút. Sv. liturgia a po nej slávnostná večera vo štvrtok boli poďakovaním všetkým spolupracovníkom kurzov za ich obetavosť, trpezlivosť, zanietenosť a pracovné nasadenie, ktoré do každého kurzu dávajú. V piatkovej pracovnej časti sme sa všetci stretli na formácii venovanej skvalitneniu prezentácií tém. Prednášateľom bol Ing. Ján Hudák. Sobota patrila deťom. Celé rodinky sme sa vybrali na sánkovačku, a tí zdatnejší si v tomto mrazivom čase zmerali sily na hodinovej túre v blízkom lese.Poobedňajší čas sme vyplnili spoločenskými hrami. Naše stretnutie sme zakončili v nedeľu Sv. Liturgiou a modlitbami za jednotlivé rodiny.