Cieľom centra pre rodinu je Bohom obnovená rodina.

Čo znamená, že je pre Rodinu

V čase  rôznych spoločenských, sociálnych, finančných či duchovných tlakov na rodinu sa CPR-S snaží ponúknuť priestor a možnosť zastaviť sa. Prichádza s ponukou vyjsť zo všednosti rutinného prežívania manželských a rodinných vzťahov i vzťahu s Bohom, prehodnotiť ich a načerpať novú silu a inšpiráciu pre rodinný život.

Cíti s rodinou, snaží sa spoznať a odpovedať na jej potreby, zvlášť duchovné. Vyhýba sa pritom povrchným riešeniam problémov. Naopak, ponúka rodine princípy postavené na Bohu. Ide mu o obnovu a ozdravenie tejto základnej bunky spoločnosti.

CPR-S sa snaží:

  • vnášať do spoločnosti poznanie hodnôt rodiny
  • prispievať k obnove rodinného života a tradícii
  • pomáhať rodinám prekonávať problémy a ťažkosti, v ktorých sa ocitli
  • podporovať rodiny a rozvíjať rodinný život, organizovať a zabezpečovať osvetovú a charitatívnu činnosť so zameraním na rodiny
  • sprostredkovať zdravotnú, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc bezdetným manželským párom

Čo znamená, že je Centrom

Súčasťou jeho poslania je napomáhať efektívnejšej pastoračnej činnosti cirkvi na území Prešovskej archieparchie tak, aby kňazi a rodiny, podieľajúce sa na pastorácii rodín, nachádzali v CPR-S nové zdroje inšpirácie a možností pre svoju službu rodinám v jednotlivých farnostiach.

O centre sa viac môžete dozvedieť po kliknutí na nasledujúce odkazy:

Z centra a z kurzu prípravy na manželstvo bola v gréckokatolíckom magazíne natočená reportáž, ktorú si môžete pozrieť tu: