Kurz prípravy na manželstvo

Centrum pre rodinu – Sigord

ŠTVRTOK

16:00 – 16:45             Príchod a ubytovanie

17:00 – 18:00              Svätá liturgia

18:00 – 19:45             Večera a Predstavenie kurzu prípravy

19:45 – 20:00             Prestávka

20:00 – 20:45             Zoznamovanie

20:45 – 22:00             Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého                                              manželstva

 

                              PIATOK

07:00 – 08:00             Svätá liturgia + modlitba

08:00 – 08:40             Raňajky

08:40 – 10:10             Ľudská pohlavnosť – sexualita

10:10 – 10:30               Prestávka

10:30 – 12:15               Manželská láska

12:15 – 14:00               Obedňajšia prestávka

 

14:00 – 16:20             Film + skupinky

16:20 – 16:30             Prestávka

16:30 – 18:00             Príprava na rodičovstvo a výchovu detí

18:00 – 19:00              Večera

19:00 – 20:30             Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy                                                    plánovania rodičovstva

20:30 – 21:00             Prestávka

21:00 – 23:00             Workshop Zodpovedného rodičovstva

SOBOTA

07:00 – 08:00             Spoločná modlitba a rozhovor s Bohom

08:00 – 09:00              Raňajky

09:00 – 10:30             Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov

10:30 – 10:45             Prestávka

10:45 – 12:45             Kresťanská viera

 

12:45 – 14:30             Obedňajšia prestávka

 

14:30 – 15:45             Životný štýl v rodine – život viery a modlitby

15:45 – 16:00             Prestávka

16:00 – 19:00             Svätá liturgia s témou Kresťanská mravnosť

                                     Modlitba príhovoru a požehnania

19:00 – 20:00             Spovedanie

19:00 – 19:30             Večera

20:00 – 20:30             Adorácia pred najsvätejšou eucharistiou

20:30 – 23:00             Skupinky

 

 

                              NEDEĽA

07:30 – 08:00             Spoločná modlitba a rozhovor s Bohom

08:00 – 09:00              Raňajky

09:00 – 10:30             Sviatosti, sviatosť manželstva

10:30 – 10:35             Prestávka

10:35 – 12:00             Nedeľná sv. liturgia

12:00 – 13:00              Záverečné zhodnotenie kurzu

13:00 – 14:00             Obed