biblia-web1Božie Slovo nás nabáda: “Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.” Gal 6,2 a tiež: “…modlite sa jeden za druhého…” Jak 5,16.

Preto vždy aktuálnou ponukou nášho Centra je modlitba za Vaše úmysly týkajúce sa rodiny. Radi ich zaradíme do našich pravidelných modlitieb a slávení Sv. liturgie, ak nám ich pošlete na našu modlitebnú SMS linku formou SMSky, v ktorej stručne opíše svoj modlitebný úmysel.

Kňazi slúžiaci v Centre pre rodinu potom minimálne raz v týždni, pri slávení Sv. liturgie pridávajú aj tieto úmysly do modlitbových prosieb.  Taktiež budujeme sieť dobrovoľníkov – modlitebníkov, ktorí sa spolu s nami zapájajú do modlitieb za tieto úmysly. Môžete sa nimi stať tiež, ak nám o svojej ochote a túžbe byť modlitebníkom napíšete.

Číslo SMS linky je 0904 738 649.

Svoj úmysel môžete poslať aj cez nasledovný formulár emailom.

Ak by ste mali túžbu modliť sa za centrum a za tieto úmysly, môžete vyplniť nasledujúci formulár a my vás budeme kontaktovať.