S pravidelnosťou raz v mesiaci Vás pozývame na Rodinnú nedeľnú sv. liturgiu v našej Centrovej kaplnke. Počas nedeľňajšieho dopoludnia ponúkame program pre celú rodinu, manželov aj deti.

m_img_4659Rodinná sv. liturgia začína vždy o 9.00 hod. Pred sv. liturgiou ponúkame manželom ale aj deťom možnosť prijatia sviatosti zmierenia. Ak sa rozhodnete prísť na sv. liturgiu a prijať sviatosť zmierenia môžte nás kontaktovať aj vopred telefoniucky.

Liturgia je zameraná na rodinu, čo znamená že homília je adresovaná deťom a je prispôsobená im. Po sv. liturgii je liturgická modlitba za všetky prítomne deti. Počas liturgie sa tiež modlíme za jednotlivé úmysly rodín. Po sv. liturgii ponúkame modlitbu chvál (najprv krátko pre deti) pre manželov. Počas modlitby chvál majú deti svoj program, prípadne môžu využiť ponúkané atrakcie centra. Modlitba chvál je zakončené modlitbou príhovoru pre manželov ale aj jednotlivcov, ktorý o ňu prejavia záujem.

Keďže sa centrum nachádza v prírode, po sv. liturgii je možnosť opekačky, prípadne grilovačky, spoločného výletu do okolitej prírody alebo rodinnej turistiky. Ak máte menšie deti, je tu možnosť pohrať sa s nimi na preliezkach. O možnosti turistiky a výletov si pozrite

Termíny rodinných sv. liturgií:    16. február 2020 o 9.00 hod.

                                                             29. marec 2020 o 9.00 hod.   

                                                             

Zmena v termínoch je možná. Je potrebné sledovať aktuálny termín rodinnej sv. liturgie.