Hnutie Svetlo-Život vzniklo v Poľsku. Teraz pôsobí aj na Slovensku, v Česku, Nemecku, Rakúsku, na Ukrajine i v Kanade. Jeho zakladateľom je kňaz František Blachnický (1921-1987), ktorý vedel pohotovo reagovať na znamenia čias. Hnutie Svetlo-Život veľmi účinne pomáha ľuďom dozrievať vo viere. Pomáha tiež oživovať farnosť cez malé spoločenstvá veriacich laikov.

Súčasťou Hnutia je aj rodinné spoločenstvo Domáca cirkev. Založil ju o. František Blachnický v spolupráci so s. Jadwigou Skudro, ktorá na jeho pozvanie obohatila oázový program o prvky manželskej duchovnosti, ktoré boli prevzaté z francúzskeho manželského hnutia Equipe Notre Dame.

Sme rodinné spoločenstvo Domáca cirkev, oblasť Prešov. Naše spoločenstvo je súčasťou  „oázového“ Hnutia Svetlo-Život. Viac o vzniku, histórii a štruktúre spoločenstva sa dozviete, ak kliknete na príslušnú záložku vodorovného menu v záhlaví úvodnej stránky.

Domácu cirkev oblasť Prešov tvorí v súčasnosti 10 kruhov (z toho jeden kruh v Lipanoch), v ktorých sa stretáva 37 rodín a 3 pilotné kruhy (v Prešove, Hervartove a v Šibe okr. Bardejov). Jeden kruh tvorí 3-5 rodín, ktoré sa stretávajú raz mesačne u niektorej z rodín. Stretnutie má ustálený priebeh – delenie sa životom, modlitba so vzývaním Svätého Ducha, čítanie Písma a delenie sa evanjeliom, delenie sa realizáciou záväzkov. Potom nasleduje formačná časť podľa formačným materiálov.

Kruh si spomedzi rodín volí každý rok animátorský pár, ktorého úlohou je zvolať stretnutie kruhu a  viesť delenie sa realizáciou záväzkov.

Spolu s moderátorským párom oblasti sa animátori stretávajú na animátorských stretnutiach a pripravujú spoločné stretnutia v rámci oblasti a formačné rekolekcie pre rodiny.

Kontakt: www.presov.domacacirkev.sk