Svedectvo z kurzu Biblia a peniaze

Predtým, ako som sa zúčastnila biblického kurzu Biblia a peniaze, som k peniazomako pristupovala ako k nutnému zlu. Tento môj negatívny postoj k peniazom sa priam ukážkovo odrážal aj v mojom hospodárení s peniazmi. Na kurz som prišla s veľkým finančným neporiadkom. Od kurzu som očakávala, že sa tam dozviem ako s peniazmi hospodáriť podľa biblických princípov. Myslela som si, že Boh ma bude učiť ako prakticky narábať s peniazmi ako keď sa stavia dom – čiže v tom fyzickom, materiálnom ponímaní. Tieto moje očakávania sa nadmieru, nadmieru naplnili. Boh mi ukázal, že prístup k peniazom nemá len fyzický a materiálny rozmer, ale najmä ten duchovný. 

V úvode kurzu bola nastolená otázka, prečo by sme mali hovoriť o peniazoch. Dôvodov je niekoľko. Tie praktické (materiálne) dôvody mi boli známe aj predtým. Čo som však nepoznala, boli duchovné dôvody.

To, ako narábame s peniazmi, má veľký dopad na intimitu nášho vzťahu ku Kristovi („Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo?“

Peniaze sú prvotným  konkurentom Krista o vládu nad naším životom (Mt 6, 24).

Spôsob, akým spravujeme financie, je vonkajším indikátorom nášho vnútorného duchovného stavu. Keď som sa na svoj duchovný stav pozrela optikou toho, ako hospodárim so svojimi peniazmi, uvedomila som si, že taký istý neporiadok mám aj v duchovnom živote. Spoznala som, že aj v oblasti financií je fyzický a duchovný svet veľmi úzko prepojený.

Bola som tiež vďačná za biblické pravdy o postojoch, ktoré možno mať k vlastníctvu: postoj chudoby, prosperity a správcovstva.

Uvedomila som si, že môj postoj k vlastníctvu, je postoj chudoby. V kresťanských kruhoch som sa stretla aj s vyučovaním o prosperite, ale vyvolávalo vo mne protichodné pocity. Vyučovanie o prosperite zdôrazňovalo, že veľkosť vlastníctva človeka je meradlom jeho dôvery, vzťahu k Bohu. Ak je niekto chudobný, jednoducho málo verí a je považovaný za bezbožného. Je tu však nebezpečenstvo, že si z Boha urobíme akýsi „rozmnožovací automat na peniaze“. Hodím euro a vypadne mi desať eur. Boh nás však povoláva do postoja správcovstva. Do spravovania Jeho vlastníctva, ktoré nám zveril. Ďakujem Bohu, že mi doslova „otvoril oči“. Boh je vlastníkom mňa samej a toho čo mi dal. Áno, som správkyňou seba samej i všetkého, čo mi zveril. A z toho mu budem vydávať počet. Je na mne, ako s ním budem spolupracovať na tom, aby som čo najlepšie tieto zverené talenty zúročila.

Ďalšou skutočnosťou, ktorú mi Boh ukázal je, že tak ako som vnímala peniaze ako „nutné zlo“, tak som vnímala aj svoj život. Tretí rok sa liečim z depresie. Aj keď som pred niekoľkými rokmi vydala svoj život Ježišovi, prechádzala som službou vyslobodzovania i vnútorného uzdravenia, stále som mala akýsi iracionálny pocit nezmyselnosti vlastného bytia. Nevedela som, čo si so sebou počať. Chvála Bohu, aj do tejto oblasti mi priniesol svoje svetlo.
Toto sú pre mňa najväčšie „objavy“, ktoré mi láskavý Boh dal poznať cez vyučovanie o Biblii a peniazoch. Ďakujem Ti Bože z celého srdca za túto milosť, a prosím Ťa, aby semeno, ktoré si zasial v mojom srdci i v srdciach bratov a sestier v Kristovi, prinieslo hojnú prehojnú úrodu.

Katka K.