Z dobroty Božej môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo degradovalo v živote človeka, a preto robí útoky na túto dištanciu. Nielen deti, ale mnoho jedincov vníma vzťah k Bohu cez svojho otca. A tak, ak ja vnímam pozemského otca ako vzdialeného, prísneho, neistého … je taký istý Boh !? Daná aktivita, ktorú cirkev v svojej láske ponúka aj cez naše Centrum pre rodinu, slúži k obnove a posilneniu vzťahu k Otcovi.

„On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.“ (Mal 3,24)

Škola Otcovo srdce (Father Heart School A)  – skúsenosť s Otcovou Láskou (Experiencing The Father´s Love). Škola Otcovo srdce je týždenný seminár vedený manželským párom Robertom a Vicki de Hoxar, ktori prijali posolstvo o láska nebeského Otca a toto posolstvo odovzdávajú na tomto seminári. Celý týždeň je zameraný na prežitie Božej Otcovskej lásky srdcom.

Máš hlbokú túžbu zažiť Otcovstvo Boha? Chceš mať hlbšiu skúsenosť s Otcovou láskou?

Táto škola ponúka autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky voči Tebe. Poď a objav neuveriteľnú slobodu o pravde syna a dcéry. Počas celého týždňa môžeš zažiť teologické a biblické učenie a výklad objavujúci aspekt Božej pravdy, jeho charakteru a osobnosti, ktorý si možno doteraz nepoznal. Objav svoju skutočnú mužskosť a ženskosť vo svetle lásky nebeského Otca.  Táto škola zmení tvoje srdce.

O tejto škole sa môžeš viac dozvedieť na webovej stránke: www.seminarotcovosrdce.sk

Prihlasovanie: www.centrumsigord.sk, alebo centrum.rodina@gmail.com