Ak máte otázky ohľadom centra, aktivít centra, alebo prosbu na nás, vyplňte tento formulár.

    Vaše osobné údaje (meno, priezvisko a emailová adresa), ktoré sú uvedené v tomto formulári, sú vyžadované preto, aby sme mohli odpovedať na váš podnet, otázku, prosbu. Zadané osobné údaje sa ďalej neuchovávajú v žiadnej databáze.