Rekonštrukcia strechy

Na tejto stránke môžete sledovať priebeh rekonštrukcie strechy v Centre pre rodinu na Sigorde 


Pred nami je výzva rekonštrukcia strechy, ktorá je v havarijnom stave. Na viacerých miestach nám zateká a tak sme nútení sa pustiť do jej rekonštrukcie. Obnovu chceme uskutočniť po etapách podľa finančných možnosti. Najprv začneme výmenou strešných okien za vikiere, ktoré sa budú postupne meniť a nakoniec vymeníme starú krytinu za novú. Celkový projekt je v hodnote cca 45 000 EUR. Náš prvý cieľ je vyzbierať 15000 EUR, aby sme mohli vymeniť strešné okná, ktoré sú v najhoršom stave a nahradiť ich vikiermi.

 

Zriadili sme transparentný účet SK59 8330 0000 0028 0285 4189, na ktorý možete prispieť akoukoľvek sumou. Každé euro je potrebné. 

 

Ďakujeme Vám za každú pomoc, príspevok a modlitbu za nás.


Začiatok rekonštrukcie - apartmán (prvé dva vikiere)


Práce na vikieroch v apartmáne sa blížia ku koncu. V apartmane je potrebné urobiť už len záverečné úpravy, dokončiť elektroinštaláciu, položiť novú plávajúcu podlahu a vymaľovať. A práce na prvých dvoch vykieroch a v samotnom apartmane budú hotové. Celkové náklady na vikiere sú nasledovné: Nové okná 1 224,- EUR (už uhradené), Parapety - 90,-EUR (už uhradené), Práce a materiál na vykieroch bez okien spolu 12 633,32 EUR Uhradené 8 861,80 EUR, zostáva uhradiť 3 771,52 EUR)

Súčastný stav pred rekonštrukciou

Projekt rekonštrukcie