Sme katolícke spoločenstvo ľudí, ktorí chcú zažívať živú vieru a spoznávať Boha v ľuďoch okolo nás.

Našou túžbou je, aby čo najviac ľudí zažívalo Božiu lásku, odpustenie a slobodu, ktorú ponúka Ježiš Kristus. Stretávame sa na formáciách, modlitbách, vyučovaní a spoločných duchovných aktivitách. Môžeš sa s nami stretnúť na modlitbách chvál v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku.

Názov spoločenstva je odvodený od  Mt 18,20 a spája sa s okolnosťami jeho vzniku v roku 2014, keď sa začala malá skupinka ľudí stretávať pravidelne na spoločných modlitbách a čítaní Svätého Písma. Dnes pôsobíme v okresoch Stropkov, Svidník, Bardejov a Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešov a Vranov nad Topľou.

Cieľom spoločenstva je vytvoriť priestor pre zdravý rast v kresťanskej zrelosti.

  • Ide o rast v skúsenosti s Božou prítomnosťou skrze spoločné oslavovanie Boha
  • rast v budovaní úprimných vzťahov skrze bratské spoločenstvo – malé skupinky a iné aktivity
  • rast do duchovnej hĺbky skrze učeníctvo (katechézy, biblické kurzy)
  • rast do šírky skrze službu (ochota prijať službu, zodpovednosť)
  • a rast v misijnej, evanjelizačnej snahe skrze svedectvo

Kontakt:

web: www.dvajatraja.sk