Riaditeľ centra

o. Peter Jakub je riaditeľom centra pre rodinu od jeho zriadenia v roku 2008.