Riaditeľom centra je gréckokatolícky kňaz o. Peter Jakub.


peto-web3-214x300o. Peter Jakub je kňazom od roku 2002. Je ženatý od r. 2001. Spolu s milovanou manželkou Petrou majú 5 deti. Svoju pastoračnú službu začal vo farnosti Ladomírová. Tam pôsobil 6 rokov. V tom čase mal tiež na starosti 3 drevené chrámy – veľmi vzácne kultúrne pamiatky. V roku 2008 bol preložený a požiadaný o vybudovanie centra pre rodinu. Od toho času pôsobí ako riaditeľ Centra pre rodinu na Sigorde.

O. Peter Jakub o pastorácii rodín

Rodina je v dnešnej dobe veľmi ohrozená, keďže v rodine sa začína budovanie osobnosti každého človeka, je terčom útokov Zlého.

O. Peter Jakub o svojej službe v CPR-S

Centrum slúži svojou činnosťou obnove rodiny, napomáha manželom, rodinám, snúbencom či mladým ľuďom nájsť evanjeliovú  cestu pre život.

Služba v tomto centre je zaujímavá, ale aj náročná. Vyžaduje si prácu na 200 %. Skrátka celého človeka.

Myslím, že hlavný dôraz v tejto práci potrebujeme klásť na to, že rodina potrebuje poznať a žiť správne hodnoty. Keď  si ich osvojí, stane sa tak článkom evanjelizácie. Nie evanjelizácie spoza rečníckeho pultu, ale cez príklad života. Práve o to nám ide.

Mám pocit, že naša služba by sa dala vyjadriť zásadou: „Modli sa a pracuj“. Modlitba je základom pre túto službu, učím sa modliť počas celého dňa, žiť v Božej prítomnosti, v prítomnosti Otca, ktorý ma miluje.

Vízia o. Petra Jakuba

Mojou víziou je dobrá spolupráca s farnosťami a s ostatnými centrami, vytvorenie ďalších tímov pre evanjelizáciu a mnoho iných skutočností, ktoré nám Pán ponúkne.