Silvester 2016

Na Silvestra 31.12.2016 sme sa v centre stretli s jedným zo spoločenstiev pri Centre pre rodinu na Sigorde. Prežili sme spolu spoločný večer, počas ktorého sme mali priestor na modlitbu, spoločné rozhovory a hry.

Stretnutie spoločenstva Maranatha

Od 29. – 31.12.2016 sa v Centre pre rodinu na Sigorde stretli rodinky a členovia spoločenstva Maranatha z Prešova.

Formačný víkend spoločenstiev

Počas víkendu 16. – 18.12. sa v centre konal formačný víkend pre spoločenstva, ktoré vznikli pri Centre pre rodinu na Sigorde. Ide o dva spoločenstva, ktoré sú vedené kňazmi tohto centra. Počas víkendu bol priestor na formáciu, zdieľanie, relax ale aj spoločné rozhovory. V rámci formácie odzneli dve prednášky. Prvú mal o. Peter Jakub pod názvom „Otec, ja a iní“ a druhú o spoločenstve mal Ján Rusiňák. Víkend bol zakončený v nedeľu rodinnou sv. liturgiou.

 Kurz prípravy na manželstvo

V čase od 08. do 11.12.2016 sa v našom centre konal posledný tohtoročný kurz Prípravy na manželstvo. Zúčastnilo sa ho 12 snúbeneckých párov, ktoré sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva. Od štvrtku večera do nedele obeda si účastníci kurzu vypočuli prednášky týkajúce sa manželstva, ktoré prednášali manželské páry ale aj odborníci v daných témach. Jednotlivé prednášky boli obohatené osobnými svedectvami, ako aj aktivitami a dynamikami podporujúcimi dané témy. Pri jednotlivých témach a aktivitách bol postupne snúbencom ponúkaný Boží plán s manželstvom.

 MMM2 – Manželstvo misia možná 2

Od 2. do 4.12. sa v CPR Sigord konal manželský kurz MMM2, ktorý je pokračovaním kurzu MMM1. Kurz viedlo Spoločenstvo novej evanjelizácie z Dolného Kubína. Kurz MMM2 napomáha rozlíšiť a nájsť korene manželských problémov, s ktorými sa manželia často boria. Kurz bol povzbudením pre manželstvo v každej oblasti.

Príprava na manželstvo pre bohoslovcov

V sobotu 3.12.2016  sa v kňazskom seminári v Prešove konalo prvé stretnutie prípravy na manželstvo pre bohoslovcov 5. ročníka. Bohoslovci so svojimi snúbenicami mali možnosť vypočuť si témy týkajúce sa povolania do manželstva a komunikácie v manželstve. Prednášateľmi boli o. Jozef Greško s manželkou Dankou a o. Matúš Verba s manželkou Veronikou.

 Príprava na manželstvo pre bohoslovcov

V nedeľu 27.11. o 14.00 hod. sa v Prešove konalo stretnutie s bohoslovcami  6. ročníka vrámci prípravy na manželstvo. Bohoslovci so svojimi snúbenicami mali možnosť vypočuť si svedectvo kňazského života ako aj to, ako aj dôležitosť  duchovné života  kňaza a jeho manželky vo farnosti.

Kurz Rút

Víkend 25. – 27.11.2016 patril kurzu Rút pre manželov. Na kurze sa zúčastnilo 19 manželských párov. Tie počas tohto víkendu mohli objavovať Boží plán pre ich manželstvo.  Manželské páry zažili obnovu svojho manželstva a pre mnohých to bol nový začiatok ich vzťahu a manželstva.

Kurz prípravy na manželstvo

Od 17. do 20.11.2016 sa v našom centre konal kurz Prípravy na manželstvo. Zúčastnilo sa ho 18 snúbeneckých párov, ktoré sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva. Od štvrtku večera do nedele obeda si účastníci kurzu vypočuli prednášky týkajúce sa manželstva, ktoré prednášali manželské páry ale aj odborníci v daných témach. Jednotlivé prednášky boli obohatené osobnými svedectvami, ako aj aktivitami a dynamikami podporujúcimi dané témy. Pri jednotlivých témach a aktivitách bol postupne snúbencom ponúkaný Boží plán s manželstvom.

 Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených

Od 11 – 13.11. 2016 sa v Centre pre rodinu konala duchovná obnova pre rozvedených a nesviatostne sobášených. Duchovnú obnovu viedol gréckokatolícky kňaz z Komunity Ján Krstiteľ, o. Damián Saraka.

 Rodinná sv. Liturgia

V nedeľu 13.11. 2016 sa v centrovej kaplnke konala rodinná sv. liturgia. Program rodinnej liturgie už tradične začal sv. liturgiou s kázňou pre deti. Pokračoval požehnaním deti po sv. liturgii a následne boli chvály pre deti a pre rodičov. Deťom sa počas sv. liturgie prihovoril o. Juraj Gradoš.

Kurz Biblia a peniaze

Biblia na mnohých miestach hovorí o peniazoch a majetku. Je vyše 2000 miest, ktoré sa dotýkajú peňazí v biblii. Ani sám Ježiš neobchádzal túto tému. Financie a peniaze a biblický pohľad na nich, to bola téma víkendu v dňoch 4. – 6.11.2016. Zúčastnilo sa na nej okolo 20 ľudí. Počas jednotlivých tém mohli účastníci vnímať, aký je biblický pohľad na financie a majetok a cez neho si mohli uvedomiť, aký má byť nás vzťah k peniazom a majetku a ako s nimi máme narábať. Na kurze sme sa dotkli viacerých tém, ktoré súvisia s peniazmi a ktoré sú dôležité pre dnešného človeka. Tento kurz mal napomôcť jednotlivcom a manželským párom v tom, ako v dnešnej dobe lepšie nakladať s financiami a pritom nevybočiť z Božieho plánu, ktorý Boh pre nich má.

Príprava na manželstvo pre bohoslovcov

V sobotu 5.11.2016  sa v Prešove konalo prvé stretnutie prípravy na manželstvo pre bohoslovcov 4. ročníka. Bohoslovci so svojimi snúbenicami mali možnosť vypočuť si témy týkajúce sa povolania do manželstva a komunikácie v manželstve. Prednášateľmi boli o. Peter Jakub, riaditeľ CPR Sigord a o. Matúš Verba s manželkou Veronikou.

Rodinná sv. Liturgia

V nedeľu 30.10. 2016 sa konala rodinná sv. Liturgia. Pol hodinu pred sv. liturgiou boli kňazi k dispozícii na sviatosť zmierenia. Na sv. liturgii bola homília zameraná pre deti prítomné v centrovej kaplnke. Myšlienka homílie vychádzala z Listu sv. Apoštola Pavla Efezanom 2, 4-10. O. Jozef Greško poukázal v homílii na to, ako apoštol Pavol nádherne hovorí o tom, aký je náš Boh a čo všetko pre nás urobil a čo všetko nám daroval. Ak si uvedomíme, čo sme od Boha prijali a kým sme pre neho, musí nás to viesť k postoju vďačnosti. Po sv. liturgii nasledovala modlitba za deti a po nej chvály a modlitby. Modlitba chvál bola zakončená modlitbou príhovoru za tých, ktorí o ňu prejavili záujem.

Duchovna obnova žiakov CZŠ sv. Gorazda v Prešove

Od 24. do 26.10.2016 prebiehala v našom centre duchovná obnova žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Prešove. Zúčastnilo sa na nej 18 žiakov.

Kurz Rút

Víkend 21. – 23.10.2016 patril kurzu Rút pre manželov. Počas kurzu si mohli prítomné manželské páry vypočuť prednášky, ktoré im odkrývali Boží plán s manželstvom. Manželia mohli cez pripravený program zažiť obnovu svojho manželstva a vnímať ako Boh uzdravuje a znova napĺňa ich manželstvo vzájomnou láskou. Kurzu sa zúčastnilo 18 manželských párov.

Kurz prípravy na manželstvo

Od 13. do 16.10.2016 sa v našom centre konal kurz Prípravy na manželstvo. Zúčastnilo sa ho 18 snúbeneckých párov, ktoré sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva. Na tomto kurze sa v rámci prípravy na manželstvo zúčastnili aj bohoslovci 5. ročníka so svojimi snúbenicami. Od štvrtku večera do nedele obeda si účastníci kurzu vypočuli prednášky týkajúce sa manželstva, ktoré prednášali manželské páry ale aj odborníci v daných témach. Jednotlivé prednášky boli obohatené osobnými svedectvami, ako aj aktivitami a dynamikami podporujúcimi dané témy. Pri jednotlivých témach a aktivitách bol postupne snúbencom ponúkaný Boží plán s manželstvom.

Prednáška na tému čistota v manželstve

Dňa 12.10.2016 sa v Prešove u Saleziánov konala prednáška na tému čistota v manželstve. Prednášku mal o. Peter Jakub riaditeľ CPR Sigord.

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy – BOM

Od 7. – 9.10.2016 bola v Centre pre rodinu víkendovka o Billingsovej ovulačnej metóde. BOM je jedna z metód zodpovedného rodičovstva. Dovolím si tvrdiť, že je najjednoduchšia. Skrze tento kurz mohli manželia, ale aj jednotlivci lepšie nahliadnuť do Stvoriteľského Božieho plánu, ktorý vložil do osoby ženy a muža. Kurz môže napomôcť lepšie spoznať svoje reprodukčne zdravie, napomôže rozpoznať plodné a neplodné obdobie a umožní manželom učiť sa zodpovednému plánovaniu rodičovstva bez toho, aby museli používať antikoncepciu alebo iné prostriedky, ktoré narúšajú nielen celistvosť osoby, ale aj manželské zjednotenie.

MMM kurz

Víkend 30.9. – 2.10.2016 patril v Centre pre rodinu kurzu MMM. Ten viedlo spoločenstvo Novej evanjelizácie z Dolného Kubína. Zúčastnilo sa ho 11 manželských párov, ktoré si počas kurzu vypočuli prednášky o tom, ako ich Boh miluje, že je tu veľa prekážok a rozdelení v manželstve, ktoré prináša hriech, ale taktiež aj o tom, kde hľadať pomoc a riešenie. Okrem prednášok manželské páry mohli využiť ponuku modlitby, účasť na sv. liturgiach a mohli si vypočuť svedectvá tých, ktorí im slúžili, ako Boh vstupoval a vstupuje do ich životov a manželstiev. Je nám ľúto, že viaceré manželské páry, ktoré sa chceli zúčastniť kurzu pre chorobu nemohli prísť.

Prorocký kurz 

Svoju službu v Centre pre rodinu zakončili manželia Brendon a Angela McCauley víkendom od 23. – 25.9.2016, venovanom prorockej službe a prorockým darom v cirkvi. Kurzu sa zúčastnilo okolo 40 ľudí z rôznych spoločenstiev. Tak, ako to bolo na kurze pre kňazov, aj na tomto víkende sa manželia McCouley venovali vo svojích prednáškach otázke prorockej služby v cirkvi, darom sv. Ducha a modlitbe za účastníkov. Bol to požehnaný víkend, počas ktorého prítomní mohli zažiť jednotu, ktorú prináša sv. Duch, ako aj jeho moc a pôsobenie. Modlitby a chvály na víkende viedli bratia zo spoločenstva Maranatha z Prešova.

Prorocký kurz pre kňazov

20. a 21.9.2016 sme v Centre pre rodinu ponúkli kňazom stretnutie s írskym manželským párom Brendonom a Angelou McCauley. Program začal 20.9. o 9.00 hod. modlitbou, po ktorej nasledovali prednášky, sv. liturgia a modlitby. Brandon sa vo svojich prednáškach zameral na dar proroctva a jeho potrebe v cirkvi dnes. Hovoril tiež o Turíciach, o daroch sv. Ducha a venoval sa aj otázke výkladu snov v Biblii. Spolu s manželkou slúžili prítomným kňazom modlitbou. Tohto kurzu sa zúčastnilo okolo 20 kňazov.

Formácia spoločenstiev a slúžiacich manželských párov v CPR

Od 16. do 18.9.2016 sa v Centre pre rodinu organizoval víkend pre slúžiace manželské páry v CPR Sigord a pre spoločenstvá fungujúce v našom centre. Bol to čas kedy manželia, ktorí do centra prichádzaju, aby sa rozdávali a slúžili, si mohli oddýchnuť a duchovne načerpať. Víkend viedol manželský pár z Írska Brendon a Angela McCauley.

Rodinná sv. liturgia

V nedeľu 11.9.2016 o 9:00 hod. sa v Centre pre rodinu slávila rodinná sv. liturgia. Pol hodinu pred sv. liturgiou boli kňazi k dispozícii na sviatosť zmierenia. Na sv. liturgii bola homília zameraná pre deti prítomné v centrovej kaplnke. Myšlienka homílie bola z nedeľného evanjelia “Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.” (Mt 15,24) Na základe týchto slov o. Jozef poukázal deťom na to, že Ježiš je ten, ktorému záleží na každom z nás a On prišiel, aby nás hľadal a priviedol do domu nebeského Otca. Po sv. liturgii už tradične nasladovala modlitba za deti a po nej chvály a modlitby. Modlitba chvál bola zakončená modlitbou príhovoru za tých, ktorí o ňu prejavili záujem.

Kurz Samuel

V čase od 9.-11.9.2016 sa v Centre pre rodinu na Sigorde konal kurz Samuel o výchove deti pod vedením o. Jozefa Marettu. Na kurze sa zúčastnilo 14 manželských párov. Manželom sa počas kurzu postupne odkrýval Boží plán, ktorý má Boh s ich deťmi. Počas jednotlivých prednášok a aktivít rodičia a manželia počuli o biblických princípoch výchovy a Božom pohľade na výchovu deti. Postupne počas kurzu od piatku večera do nedele obeda sa prešli jednotlivé obdobia dieťaťa a poukázalo sa na dôležité body výchovy v týchto obdobiach.

Víkend pre slúžiace manželské páry na kurze KPM a Rút

Prvý septembrový víkend od 2. – 4.9.2016 v centre pre rodinu na Sigorde patril manželským párom, ktoré do centra prichádzajú slúžiť na kurz Prípravy na manželstvo (KPM) a kurz Rút. Počas víkendu sa hodnotili predošlé kurzy na ktorých manželia slúžia, pracovalo sa na ich zkvalitnení a vytvoril sa kalendár kurzov na budúci rok 2017. Popri pracovných stretnutiach manželia mohli tento čas prežiť aj so svojimi rodinami a v prehlbovaní vzťahov medzi služobníkmi.

Rodinný tábor