Kurz prípravy na manželstvo

V čase od 01. do 04.02.2018 sa v našom centre konal prvý tohtoročný kurz Prípravy na manželstvo. Zúčastnilo sa ho 18 snúbeneckých párov, ktoré sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva. Od štvrtku večera do nedele obeda si účastníci kurzu vypočuli prednášky týkajúce sa manželstva, ktoré prednášali manželské páry ale aj odborníci v daných témach. Jednotlivé prednášky boli obohatené osobnými svedectvami, ako aj aktivitami a dynamikami podporujúcimi dané témy. Pri jednotlivých témach a aktivitách bol postupne snúbencom ponúkaný Boží plán s manželstvom.

Kurz Rút

Víkend 26. – 28.1.2018 patril kurzu Rút pre manželov. Počas kurzu si mohli prítomné manželské páry vypočuť prednášky, ktoré im odkrývali Boží plán s manželstvom. Manželia mohli cez pripravený program zažiť obnovu svojho manželstva a vnímať ako Boh uzdravuje a znova napĺňa ich manželstvo vzájomnou láskou. Kurzu sa zúčastnilo 19 manželských párov.

Rodinná sv. liturgia

V nedeľu 14.1.2018 o 9:00 hod. sa v Centre pre rodinu slávila rodinná sv. liturgia. Počas sv. liturgii bola homília zameraná pre deti prítomné v centrovej kaplnke. O. Jozef v homílii vychádzal z nedeľného evanjelia, ktoré nám rozprávalo príbeh o Zachejovi. O. Jozef poukázal na to, že Boh je plný prekvapení. Ježiš prekvapil Zacheja, keď sa na neho pozrel a vstúpil do jeho domu, aby ho svojou prítomnosťou posvätil. A to je to, čo Ježiš robí aj dnes. Cez mnohé prekvapenia chce vstúpiť do našich domovov a posvätiť ich. Po sv. liturgii už tradične nasladovala modlitba za deti a po nej chvály a modlitby príhovoru. Po sv. liturgii prítomným veriacim bola ponúknuta možnosť požehnania a posvätenia áut.

Formačno – relaxačné stretnutie tímov kurzu KPM a kurzu Rút 

Dňa 4 – 7. januára 2018 sa v CPR na Sigorde uskutočnilo pracovno – relaxačné stretnutie tímov z kurzu Prípravy na manželstvo a kurzu Rút. Stretnutie sa začalo vo štvrtok sv. liturgiou, večernými modlitbami a zdieľaním. Počas víkendu bol priestor na pracovné stretnutia, kde sa riešili aktuálne otázky kurzov, ale aj na spoločnú vychádzku, spoločenské hry, rodinné stretnutia, rozhovory a modlitby za rodiny. 

Začiatok Jubilejného roka 2018 Prešovskej archieparchie

Na sviatok Obrezania Pána 1. januára 2018 sa v našej archieparchii začal Jubilejný rok, počas ktorého budeme sláviť niekoľko výročí. V CPR na Sigorde sme tento rok začali eucharistickou modlitbou o 9.00 hod. po ktorej nasledovala sv. liturgia sv. Bazila Veľkého. Počas liturgie sa čítal pastierský list vladyku Jána Babjaka SJ, k začiatku Jubilejného roka 2018.