V roku 2008 vzniklo v bývalom areály SOU-lesnického na Sigorde gréckokatolícke Centrum pre rodinu. Už vyše 13 rokov fungujeme v priestoroch bývalej školy a navštívilo nás množstvo manželských párov, ale aj jednotlivcov.

Po 12 rokoch sme sa rozhodli v centre realizovať výmenu okien, ktoré sú už aj s technického hľadiska nevyhovujúce, keďže ich osadenie spadá ešte do čias výstavby školy. Samotný projekt sme rozdelili do troch etáp. Na prvú etapu sme v roku 2020 získali finančnú podporu od predsedu PSK v hodnote 4.000 EUR. Vďaka tejto podpore a vlastnému vkladu sa uskutočnila výmena okien v ubytovacej časti na druhom poschodí a niekoľko okien na prvom poschodí.

Na druhú etapu sme v tomto roku 2021 od predsedu PSK získali podporu 2700 EUR. Vďaka tejto podpore a rôznym darcom, ktorí nám prispeli na okna sme tohto roku vymenili okná v ubytovacej časti na prvom poschodí a tiež v detskej miestnosti.

Aj týmto sa chceme poďakovať všetkým darcom a predsedovi PSK Milanovi Majerskému za ich podporu. Tretiu etapu výmeny okien by sme radi uskutočnili v priebehu jedného alebo dvoch rokov, na ktorú potrebujeme zabezpečiť finančné prostriedky. Výmena jedného okna v rámci tretej etapy stojí cca 450 EUR bez prác. Ak by niekto z vás chcel podporiť Centrum pre rodinu aj takouto formou, “darovaním okna”, môže tak urobiť formou daru na účet centra (SK58 1100 0000 0026 2521 2213) a do správy pre prijímateľa uveďte “dar na okno”.

 

Projekt je podporený z rozpočtu PSK