Rodina je základná bunka našej spoločnosti. Ak je rodina zdravá, je aj spoločnosť zdravá.