Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa), ktoré sú uvedené v tomto formulári, budú vedené v databáze modlitebníkov Centra pre rodinu na Sigorde, za účelom kontaktovania a zasielania prípadnej korešpondencie. Zadané osobné údaje nebudú nikde zverejňované, ani poskytované tretím osobám. Tieto osobné údaje budú v databáze modlitebníkov až do odvolania vášho súhlasu (buď emailom, telefonický alebo poštou) so spracovaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov sa udeľuje vyplnením a odoslaním tohto formulára.