Vaše osobné údaje (Meno, priezvisko a emailová adresa), ktoré sú uvedené v tomto formulári, sú vyžadované preto, aby sme mohli odpovedať na váš podnet, prosbu o modlitbu, ak o to požiadate. Zadané osobné údaje sa ďalej neuchovávajú v žiadnej databáze.