Skutočná radosť, ktorá sa zakúša v rodine, nie je náhodná a prchavá, ale hlboká a trvalá.

(Tweet pápeža Františka z 2. júla 2016).