Pre mnohé kresťanské manželstvá je predmanželská príprava (náuky) jediným zdrojom, z ktorého čerpali poznanie o Božom pláne pre svoje manželstvo. Bolo to však ešte pred samotným manželstvom.

Nato, aby sme vybudovali hlboký manželský vzťah na celý život, potrebujeme hľadať a spoznávať Boží plán aj počas manželstva. Práve vtedy, keď prichádzajú konflikty, ťažkosti či povinnosti je možné objavovať aj krásu a veľkosť tejto sviatosti.

Pozývame Vás prežiť víkend hľadania Božieho plánu pre Vaše manželstvo a zažívania novej radosti z Vášho vzťahu.

Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov, prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.

Je to manželský kurz, preto sa na ňom zúčastňujú celé manželské páry bez detí. Kurz začína v piatok večer a končí v nedeľu v popoludňajšom čase.

Článok o kurze Rút