Centrum pre rodinu pravidelne organizuje rodinné tábory počas letných a jarných prázdnin. Počas letných prázdnin je to jeden tábor v mesiaci júl a jeden v auguste. V rámci prázdninového týždňa je pripravený program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami. Ponúkame tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova, či filmové večery.