Liturgický program počas Paschy

Veľký štvrtok:

16:30 – Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

Veľký piatok:

8:00 – Utiereň – strasti

16:30 – Večiereň s uložením plaščenice do hrobu

Veľká sobota:

16:30 – Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa Paschy:

4:00 – Utiereň vzkriesenia

9:00 – Sv. Liturgia

Svetlý pondelok:

9:00 – Sv. Liturgia


Darujte 2 percenta z dane

Milí manželia, rodiny, podporovatelia a priaznivci Centra pre rodinu na Sigorde, obraciame sa na Vás s prosbou o podporu Centra pre rodinu na Sigorde, a to formou darovania dvoch percent z dane nášmu centru. Je to forma, ktorou môžete podporiť prácu Centra pre rodinu a pritom Vás to nebude nič stáť. Mnohí z Vás ste zažili Božie požehnanie cez aktivity a prácu centra a vnímate, čo centrum robí pre manželstvá a rodiny. Ak však ste centrum ešte nenavštívili, naša webová stránka Vám prináša informácie o tom, čo robíme a akú činnosť podporíte, ak sa rozhodnete darovať dva percentá z dane Centru pre rodinu na Sigorde. Pre viac informácii a stiahnutie tlačív klikni tu.

Podporte nás

Sme vďační za každého z Vás, ktorí na nás myslíte, či už duchovne alebo materiálne. Vďaka Vašim darom a príspevkom sme mohli a môžeme zveľaďovať naše Centrum a spríjemniť a skvalitniť pobyt na kurzoch a akciách Centra tým, ktorí ho navštívia. Prosíme Vás o podporu aj naďalej. Svojím darom podporíte službu manželským párom, rodinám a snúbencom. Pomôžete nám realizovať našu víziu obnovy rodín. Vďaka za každý Váš dar a príspevok. K podpore Centra a našich projektov pozri viac tu.

Na všetkých darcov a dobrodincov kaplnky a nášho Centra pre rodinu Sigord denne myslíme na sv. Liturgiach.


Hľadáme nový traktor 

Do Centra pre rodinu by sme potrebovali nový traktor. Ten, ktorý máme, nám pomaličky odchádza. Hľadáme používaný, ale funkčný traktor 4×4 Zetor 5245 alebo 6945. Ak niekto z vás má takýto traktor a chcel by ho predať, alebo podarovať, boli by sme vďační.


Podpora CPR Sigord Prešovským samosprávnym krajom

Po 12 rokoch existencie Centra pre rodinu na Sigorde sme sa rozhodli realizovať výmenu okien centra, ktoré boli už s technického hľadiska nevyhovujúce. Samotný projekt sme rozdelili do troch etáp. Na prvú etapu sme v roku 2020 získali finančnú podporu od predsedu PSK v hodnote 4.000 EUR. Vďaka tejto podpore a vlastnému vkladu sa uskutočnila výmena okien v ubytovacej časti na druhom poschodí a niekoľko okien na prvom poschodí.

Na druhú etapu sme v roku 2021 od predsedu PSK získali podporu 2700 EUR. Vďaka tejto podpore a rôznym darcom, ktorí nám prispeli na okna sme vymenili okná v ubytovacej časti na prvom poschodí a tiež v detskej miestnosti.

Tohto roku 2022 nás predseda PSK podporil sumou 6 000,- EUR. Táto finančná pomoc bola použitá na výmenu okien v prednáškovej miestnosti centra a zakúpenie technického vybavenia do prednáškovej miestnosti – konkrétne na dokúpenie ozvučovacej techniky.

Aj týmto sa chceme poďakovať všetkým darcom a predsedovi PSK Milanovi Majerskému za ich pomoc a podporu.