Podpora CPR Sigord Prešovským samosprávnym krajom

Centrum pre rodinu na Sigorde realizuje postupne v etapách výmenu starých okien, ktoré boli už z technického hľadiska nevyhovujúce. Výmena sa začala prvou etapou v roku 2020. Pri výmene okien nám značnou mierou pomohol predseda prešovského samosprávneho kraja. Vďaka tejto podpore a vlastnému vkladu sa uskutočnila výmena okien v ubytovacích a spoločenských častiach centra.

Tohto roku 2023 nás predseda PSK podporil sumou 4 000,- EUR. Táto finančná pomoc bola použitá na výmenu okien v kuchyni, jedálni, soc. zariadeniach, častiach suterénu a schodištiach centra. Celý projekt s podporou PSK a naším vkladom nás vyšiel na 6 888,00 EUR.

Aj týmto sa chceme poďakovať všetkým darcom a predsedovi PSK Milanovi Majerskému za ich pomoc a podporu.


Darujte 2 percenta z dane

Milí manželia, rodiny, podporovatelia a priaznivci Centra pre rodinu na Sigorde, obraciame sa na Vás s prosbou o podporu Centra pre rodinu na Sigorde, a to formou darovania dvoch percent z dane nášmu centru. Je to forma, ktorou môžete podporiť prácu Centra pre rodinu a pritom Vás to nebude nič stáť. Mnohí z Vás ste zažili Božie požehnanie cez aktivity a prácu centra a vnímate, čo centrum robí pre manželstvá a rodiny. Ak však ste centrum ešte nenavštívili, naša webová stránka Vám prináša informácie o tom, čo robíme a akú činnosť podporíte, ak sa rozhodnete darovať dva percentá z dane Centru pre rodinu na Sigorde. Pre viac informácii a stiahnutie tlačív klikni tu.

Podporte nás

Sme vďační za každého z Vás, ktorí na nás myslíte, či už duchovne alebo materiálne. Vďaka Vašim darom a príspevkom sme mohli a môžeme zveľaďovať naše Centrum a spríjemniť a skvalitniť pobyt na kurzoch a akciách Centra tým, ktorí ho navštívia. Prosíme Vás o podporu aj naďalej. Svojím darom podporíte službu manželským párom, rodinám a snúbencom. Pomôžete nám realizovať našu víziu obnovy rodín. Vďaka za každý Váš dar a príspevok. K podpore Centra a našich projektov pozri viac tu.

Na všetkých darcov a dobrodincov kaplnky a nášho Centra pre rodinu Sigord denne myslíme na sv. Liturgiach.


Hľadáme nový traktor 

Do Centra pre rodinu by sme potrebovali nový traktor. Ten, ktorý máme, nám pomaličky odchádza. Hľadáme používaný, ale funkčný traktor 4×4 Zetor 5245 alebo 6945. Ak niekto z vás má takýto traktor a chcel by ho predať, alebo podarovať, boli by sme vďační.