Činnosť  centra je smerovaná k rodinám, ktoré  majú záujem budovať svoje vzájomné  vzťahy aj svoj osobný vzťah k Bohu.

Centrum pre rodinu – Sigord (CPR-S) vzniklo v roku 2008 z iniciatívy prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ ako odpoveď na spoločensky i duchovne nepriaznivú dobu pre zdravý rozvoj rodiny a vnímanie jej hodnoty.

Táto iniciatíva je zároveň veľmi konkrétnym krokom k praktickému napĺňaniu Pastoračného plánu katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013, ktorý je základnou smernicou pre pastoračné pôsobenie katolíckej cirkvi na Slovensku. V ňom je pastorácia rodín označená za prioritnú úlohu.

A tak v čase, v ktorom sú v spoločnosti základné hodnoty rodiny často potierané, vzniká naše Centrum, ako účelové zariadenie cirkvi. Jeho hlavným cieľom je Bohom obnovená rodina. Spôsob, akým tento cieľ chceme dosiahnuť, je intenzívnejšia evanjelizačná a pastoračná činnosť.

peto-web Riaditeľom centra je gréckokatolícky kňaz Peter Jakub.

Duchovným správcom centra je gréckokatolícky kňaz Jozef Greško.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Spolupracovníkom centra je gréckokatolícky kňaz Vladimír Mikluš – Sekera, správca blízkej farnosti  Abranovce.

Prioritou cirkvi na tieto roky je rodina. Kiež by Boh rozbil hluchotu našich sŕdc a naučil nás zachytiť vanutie Ducha, ktoré nás vedie pracovať pre dobro rodín.