Spoločenstvo Marana Tha je katolícke spoločenstvo detí, mládeže a dospelých, ktorí chcú prežívať živé kresťanstvo a deliť sa s inými so živou vierou. Je miestom stretnutí, modlitieb, chvál, formácie a evanjelizácie.

Spoločenstvo rastie pod duchovným patronátom Školských sestier sv. Františka z Assisi. Spoznali sme Boha ako niekoho, s kým môže mať každý osobný a živý vzťah. Boh zmenil naše životy a preto túžime po tom, aby Ho ľudia spoznali. Boh sa skutočne zaujíma o život každého človeka a s radosťou vstupuje do otvoreného vzťahu s človekom, ak je pozvaný.

Charizmu vystihuje názov spoločenstva Marana Tha, čo znamená „Príď Pane“ alebo „Pán je blízko“. Našou túžbou je, aby čím viacerí zažili Božiu lásku, prijali slobodu, ktorú ponúka Ježiš a žili v Jeho blízkosti.

Hodnoty:

  •      Osobný a živý vzťah s Ježišom (modlitba, Písmo, liturgia)
  •      Duchovný rast (formácia, pastorácia, služba, rodinný život)
  •      Ohlasovanie evanjelia rôznymi aktivitami a svedectvom
  •      Malé skupinky (zdieľanie viery, pomoc, rast)
  •      Chvála, uctievanie, modlitba príhovoru

 

Kontakt:

Tel: 051 77 13 456, 0905 762 777

Email: info@maranathapo.sk

Web: www.maranathapo.sk