CENTRUM PRE RODINU SIGORD

je duchovno formačne centrum gréckokatolíckej cirkvi pre snúbencov, manželov a rodiny.

Centrum pre rodinu 

Nie je to dávno, čo ožili priestory súčasného Centra pre rodinu na Sigorde. Po tom, čo sa priestory bývalej lesníckej školy po jej presunutí do Prešova uvoľnili, hľadalo sa pre ne zmysluplné a prospešné využitie. Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup, vtedy zareagoval na možnosť využiť ponúkané priestory s cieľom zriadenia centra pre obnovu rodín. A tak sa po nutnej rekonštrukcii 14. novembra 2008 konala posviacka novootvoreného centra a jej kaplnky, ktorej predsedal jeho zriaďovateľ, vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita.

Poloha centra neďaleko mesta Prešov priamo zodpovedá poslaniu centra, keďže dovoľuje rodinám a účastníkom kurzov odísť na pár dní z prirodzeného prostredia a oddeliť sa pre to, čo chce Boh konať v ich životoch.

Aktivity centra

Centrum pre rodinu na Sigorde ponúka formáciu a vedenie v troch oblastiach. Formácia snúbencov, formácia manželov a formácia celej rodiny. Čo sa týka snúbencov je to hlavne kurz Prípravy na manželstvo, poskytujúci kompletnú prípravu snúbencov na prijatie sviatosti manželstva. Pre manželov je tu ponuka rôznych kurzov a duchovných cvičení. Z nich vyberáme najmä kurz Rút, MMM kurzy, kurz Samuel o výchove deti, duchovné cvičenia pre manželov, manželské večery a pod. Čo sa týka formácie rodiny je tu ponuka hlavne rodinných táborov a rodinných sv. Liturgií. Popri týchto aktivitách centrum ponúka aj iné aktivity, ktoré nájdete na tejto stránke.

Aktuálne informácie a ponuky

Najbližšie akcie Centra pre rodinu Sigord


Podpora CPR Sigord Prešovským samosprávnym krajom

Po 12 rokoch existencie Centra pre rodinu na Sigorde sme sa rozhodli realizovať výmenu okien centra, ktoré boli už s technického hľadiska nevyhovujúce. Samotný projekt sme rozdelili do troch etáp. Na prvú etapu sme v roku 2020 získali finančnú podporu od predsedu PSK v hodnote 4.000 EUR. Vďaka tejto podpore a vlastnému vkladu sa uskutočnila výmena okien v ubytovacej časti na druhom poschodí a niekoľko okien na prvom poschodí.

Na druhú etapu sme v roku 2021 od predsedu PSK získali podporu 2700 EUR. Vďaka tejto podpore a rôznym darcom, ktorí nám prispeli na okna sme vymenili okná v ubytovacej časti na prvom poschodí a tiež v detskej miestnosti.

Tohto roku 2022 nás predseda PSK podporil sumou 6 000,- EUR. Táto finančná pomoc bola použitá na výmenu okien v prednáškovej miestnosti centra a zakúpenie technického vybavenia do prednáškovej miestnosti – konkrétne na dokúpenie ozvučovacej techniky.

Aj týmto sa chceme poďakovať všetkým darcom a predsedovi PSK Milanovi Majerskému za ich pomoc a podporu.


Svedectvo

Svedectvo Jozefa a Aleny z manželského kurzu – čelili sme rozvodu, no prišla rakovina a obrátenie. Pozri video so svedectvom.

Ponuka gréckokatolíckeho časopisu Slovo

Ponúkame Vám gréckokatolícky časopis, dvojtýždenník Slovo. Slovo prináša aktuálne informácie zo života Gréckokatolíckej cirkvi ale aj cirkvi ako takej. Bližšie informácie nájdete na stránke časopisu Slovo www.casopisslovo.sk, prípadne na telefónnych číslach +421 51 756 26 42, +421 911 711 263. Prípadne si môžete stiahnúť aj plagát s informáciami o priateľoch Slova.

Výmena okien v CPR Sigord

Na druhú etapu výmeny okien sme v tomto roku 2021 od predsedu PSK získali podporu 2700 EUR. Vďaka tejto podpore a vaším darom, sme tohto roku vymenili okná v ubytovacej časti na prvom poschodí a tiež v detskej miestnosti. Čítaj viac.

Darujte 2 percenta z dane

Milí manželia, rodiny, podporovatelia a priaznivci Centra pre rodinu na Sigorde, obraciame sa na Vás s prosbou o podporu Centra pre rodinu na Sigorde, a to formou darovania dvoch percent z dane nášmu centru. Je to forma, ktorou môžete podporiť prácu Centra pre rodinu a pritom Vás to nebude nič stáť. Mnohí z Vás ste zažili Božie požehnanie cez aktivity a prácu centra a vnímate, čo centrum robí pre manželstvá a rodiny. Ak však ste centrum ešte nenavštívili, naša webová stránka Vám prináša informácie o tom, čo robíme a akú činnosť podporíte, ak sa rozhodnete darovať dva percentá z dane Centru pre rodinu na Sigorde. Pre viac informácii a stiahnutie tlačív klikni tu.

Podporte nás

Sme vďační za každého z Vás, ktorí na nás myslíte, či už duchovne alebo materiálne. Vďaka Vašim darom a príspevkom sme mohli a môžeme zveľaďovať naše Centrum a spríjemniť a skvalitniť pobyt na kurzoch a akciách Centra tým, ktorí ho navštívia. Prosíme Vás o podporu aj naďalej. Svojím darom podporíte službu manželským párom, rodinám a snúbencom. Pomôžete nám realizovať našu víziu obnovy rodín. Vďaka za každý Váš dar a príspevok. K podpore Centra a našich projektov pozri viac tu.

Na všetkých darcov a dobrodincov kaplnky a nášho Centra pre rodinu Sigord denne myslíme na sv. Liturgiach.

Hľadáme nový traktor 

Do Centra pre rodinu by sme potrebovali nový traktor. Ten, ktorý máme, nám pomaličky odchádza. Hľadáme používaný, ale funkčný traktor 4×4 Zetor 5245 alebo 6945. Ak niekto z vás má takýto traktor a chcel by ho predať, alebo podarovať, boli by sme vďačný.

Ak máte otázky, môžete nás kontaktovať

Peter Jakub
Riaditeľ centra
o. Peter Jakub je riaditeľom centra pre rodinu od jeho zriadenia v roku 2008.
centrum.rodina@gmail.com0903 983 316
Jozef Greško
Duchovný správca
o.Jozef Greško je duchovný správca centra od roku 2012.
centrum.rodina@gmail.com0903 983 317

Skutočná radosť, ktorá sa zakúša v rodine, nie je náhodná a prchavá, ale hlboká a trvalá. (Tweet pápeža Františka z 2. júla 2016).
Rodina je základná bunka našej spoločnosti. Ak je rodina zdravá, je aj spoločnosť zdravá.  

NAJNOVŠIE ČLÁNKY 

Projekt výmeny okien v CPR

V roku 2008 vzniklo v bývalom areály SOU-lesnického na Sigorde gréckokatolícke Centrum pre rodinu. Už vyše 13 rokov fungujeme v priestoroch bývalej školy a navštívilo nás množstvo manželských párov, ale aj ...

Poďakovanie za nový stan

Naše Centrum pre rodinu na Sigorde organizuje počas roka rôzne podujatia a aktivity zvlášť pre manželské páry a rodiny. Niektoré akcie sa organizujú u nás v Centre pre rodinu na Sigorde, ale ...

Transfúzia povolania

Vzhľadom na celospoločenskú situáciu na Slovensku, ktorá do určitej miery kopíruje aj vývoj a zmeny v sociálnom správaní obyvateľov Európy, zvyšujúci sa počet rozvodov, keď sa často ako dôvod uvádza nepoznanie partnera a nedostatočná ...