Skutočná radosť, ktorá sa zakúša v rodine, nie je náhodná a prchavá, ale hlboká a trvalá. (Tweet pápeža Františka z 2. júla 2016).

Rodina

21 aug, 2016
Rodina je základná bunka našej spoločnosti. Ak je rodina zdravá, je aj spoločnosť zdravá.